CHÂN THIỆN MỸ MẾN CHÀO CÁC BẠN ĐÃ GHÉ THĂM

Thứ Bảy, 24 tháng 9, 2016

LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT XXVI THƯỜNG NIÊN C 25/09/2016 (Lc 16,19-31)
LỜI MỜI (Chủ tế):                                                       

Anh chị em thân mến!
Thiên Chúa Cha luôn yêu thương chúng ta  và mời gọi mỗi người hãy biết thực thi bác ái đối với nhau. Tin tưởng vào tình thương vô biên của Cha, chúng ta cùng dâng lên Cha những ước nguyện chân thành:

1/ Xin Cha cho hàng Giáo sĩ được khôn ngoan để hướng dẫn người tín hữu nhận biết giáo huấn của Cha mà thực thi bác ái với những người nghèo đói, bệnh tật, hầu xoa dịu nỗi đau của anh chị em chúng ta.

Chúng con nguyện xin Cha!    

2/ Xin Cha cho các Ki-tô hữu biết quan tâm giúp đỡ những người nghèo khổ, về tinh thần cũng như vật chất, để họ có thể sống xứng đáng với phẩm giá con người.

Chúng con nguyện xin Cha!    

3/ Xin Cha cho mỗi người chúng con đang hiện diện trong Thánh lễ này luôn trung tín với Cha / như Chân Phước Gaspar Stangassinger Tu sĩ Dòng Chúa Cứu Thế mà chúng con mừng kính Ngài vào ngày mai Thứ Hai 26/9/2016 / dù phải sống trong cảnh đời đầy gian nan thử thách.

Chúng con nguyện xin Cha! 

4/ Xin Cha cho cộng đoàn giáo xứ chúng ta, trong khi mưu cầu        cuộc sống trần thế biết đặt Cha trên hết mọi sự.

Chúng con nguyện xin Cha!  

LỜI KẾT (Chủ tế):

Lạy Thiên Chúa là Cha chúng con, Cha biết nhu cầu của từng người chúng con. Xin cho chúng con luôn biết tín thác vào sự quan phòng của Cha hầu phụng sự Cha cho xứng đáng với tình con thảo. Chúng con cầu xin nhờ Đức Ki-tô Chúa chúng con. Amen.

Không có nhận xét nào: