CHÂN THIỆN MỸ MẾN CHÀO CÁC BẠN ĐÃ GHÉ THĂM

Chủ Nhật, 14 tháng 8, 2016

LỜI NGUYỆN TÍN HỮU LỄ ĐỨC MẸ HỒN XÁC LÊN TRỜI (Đọc Lễ Vọng và Lễ Chính)
                                                
LỜI MỜI (Chủ tế):                          
Anh chị em thân mến!
Đức Maria là người đầu tiên được hưởng trọn vẹn thành quả ơn cứu độ của Chúa Ki-tô. Trong niềm hân hoan mừng Mẹ được Cha đưa về trời cả hồn và xác, chúng ta dâng lời cầu xin:

1/ Đức Maria là hình ảnh tuyệt vời của Hội Thánh. Chúng ta cùng cầu xin Cha cho Hội Thánh, luôn biết noi gương Đức Mẹ, sống kết hiệp mật thiết với Chúa Giê-su Thánh Thể, và nhiệt thành đem Cha đến cho mọi người, đặc biệt những người chưa biết Cha.

Chúng con nguyện xin Cha!    

2/ Trong tinh thần hiệp thông với mọi tín hữu đang hành hương tại Thánh Địa       La Vang, chúng ta cùng cầu xin Cha cho những con cái Mẹ, lãnh nhận được nhiều ơn ích thiêng liêng, được biến đổi để trở nên chứng tá tình yêu của Cha và Mẹ Maria.

Chúng con nguyện xin Cha!    

3/ Cha đã cho chúng ta một người mẹ là Đức Maria. Xin Cha nhận lời Người chuyển cầu, mà ban thêm sức mạnh cho người yếu đau, an ủi kẻ buồn sầu, tha thứ cho người tội lỗi. Xin Cha ban ơn cứu độ và phúc bình an cho tất cả mọi người.

Chúng con nguyện xin Cha! 

4/ Đức Maria Mẹ chúng ta, hồn xác đã được siêu thăng cõi trời vinh phúc. Chúng ta cùng cầu xin Cha cho Cộng đoàn Giáo Xứ chúng ta được can đảm từ bỏ con người cũ, thấm nhuần lòng yêu thương vô biên của Cha và Mẹ Maria, để tâm hồn được siêu thoát hướng về Quê Trời.

Chúng con nguyện xin Cha!  

LỜI KẾT (Chủ tế):

Lạy Cha, Cha đã ban cho chúng con một người mẹ tuyệt hảo về mọi phương diện. Xin cho chúng con luôn biết noi gương Mẹ, để đời sống chúng con ngày càng hoàn thiện hơn. Chúng con cầu xin nhờ Đức Ki-tô Chúa chúng con. Amen.

Không có nhận xét nào: