CHÂN THIỆN MỸ MẾN CHÀO CÁC BẠN ĐÃ GHÉ THĂM

Thứ Bảy, 2 tháng 7, 2016

THÔNG BÁO CHÚA NHẬT XIV THƯỜNG NIÊN “C” 03/7/2016
VPGX trân trọng thông báo:
1/ Giáo Xứ Pleichuet, Giáo Phận Kontum được thiết lập năm 1973 do Cha Cố An-tôn Vương Đình Tài Dòng  Chúa Cứu Thế. Giáo dân đa phần là người dân tộc Jrai, cuộc sống rất là cơ cực và thiếu thốn trăm bề.
Giáo Xứ là Trung Tâm Truyền Giáo qui tụ nhiều làng thuộc người dân tộc Jrai vùng Pleiku.
Hiện nay, Nhà Thờ đã hư hỏng cần xây dựng, để có nơi chốn cho anh em người dân tộc đến đọc kinh cầu nguyện, tham dự Thánh lễ.
Là con cái của Mẹ Hằng Cứu Giúp và Thánh Tổ phụ Anphong, trong tâm tình truyền giáo, đáp lời kêu gọi của Đức Cha A-lôi-si-ô Nguyễn Hùng Vị - Giám Mục Giáo Phận Kontum và Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam, Giáo Xứ có đặt thùng quyên giúp xây dựng trọn ngày Thứ Bảy 2/7 và  Chúa Nhật 3/7/2016.
2/ Thứ Hai đầu tháng 4/7/2016 lúc 6 giờ có Thánh lễ tại Lễ Đài cầu cho các tín hữu đã được Chúa gọi về, cách riêng Quí Cha, Quí Thầy, ông bà đang an nghỉ tại Phòng Hài Cốt.
3/ Thứ Ba 5/7/2016 lúc 18 giờ có 30 phút học hỏi về Lòng Chúa thương xót. Sau đó có Thánh lễ như thường lệ.
4/ Thứ Tư 6/7/2016: 15 giờ Thánh lễ Hội Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp.
5/ Thứ Năm 7/7/2016: 18 giờ Thánh lễ Giới Gia trưởng và Hiền mẫu.
6/ Chúa Nhật 10/7/2016 Lễ Chúa Cứu Thế, tước hiệu Dòng Chúa Cứu Thế.
Xin quí cộng đoàn hiệp thông tham dự, tạ ơn Chúa xin Người thương đổ muôn hồng phúc cho Cha Bề Trên Chánh Xứ nhân bổn mạng Thánh Tô-ma Tông đồ.
Đồng thời cũng xin Chúa trả công bội hậu cho quí ân nhân rộng lòng giúp Trung Tâm Truyền Giáo Pleichuet của Dòng Chúa Cứu Thế tại Pleiku Giáo Phận Kontum.
                                                                                        VPGX

Không có nhận xét nào: