CHÂN THIỆN MỸ MẾN CHÀO CÁC BẠN ĐÃ GHÉ THĂM

Thứ Bảy, 2 tháng 7, 2016

LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT XIVTHƯỜNG NIÊN “C” 3.7.2016 (Lc 10,1-12.17-20)


Chủ tế:  (Tùy nghi)
Anh chị em thân mến!
Thiên Chúa muốn con người cộng tác vào công cuộc cứu rỗi của Người. Với  ý nguyện trở nên những sứ giả của Tin Mừng cứu độ, chúng ta hãy dâng lên Cha lời nguyện xin:
1/ Bản chất của Hội Thánh là truyền giáo, là đem Tin Mừng của Cha đến với hết mọi người. Chúng ta cùng cầu xin Cha cho việc truyền giáo của Hội Thánh, ngày càng phát triển, và gặt hái được nhiều kết quả tốt đẹp.
Xướng: Chúng con nguyện xin Cha!    Đáp: Xin Cha nhậm lời chúng con.
2/ “Lúa chín đầy đồng mà thợ gặt lại ít”. Trên thế giới ngày nay còn thiếu rất nhiều Linh Mục. Chúng ta cùng cầu xin Cha ban cho Giáo Hội có những Linh Mục biết xả thân phục vụ Cha, và lấy tình yêu thương để dẫn dắt đoàn chiên Cha đã giao phó cho các ngài.
Xướng: Chúng con nguyện xin Cha!    Đáp: Xin Cha nhậm lời chúng con.
3/ Xin Cha thánh hóa và trợ lực các Đấng Bậc trong Hội Thánh, để các ngài   chu toàn sứ mạng Chủ chăn giữa đoàn chiên mà Cha đã trao phó, đặc biệt Cha Bề Trên Chánh Xứ chúng con, cùng Quí Cha, Quí Thầy nhân bổn mạng Thánh Tô-ma Tông đồ, để các ngài chu toàn sứ vụ mà Cha đã trao ban.
Xướng: Chúng con nguyện xin Cha!    Đáp: Xin Cha nhậm lời chúng con.
4/ Ở đâu có tình thương, ở đó có bình an và hạnh phúc. Chúng ta cùng cầu xin Cha cho mỗi người trong Giáo Xứ chúng ta biết lấy tình bác ái yêu thương mà đối xử với nhau, và múc lấy từ nơi Cha kho tàng quí giá là sự bình an trong tâm hồn.
Xướng: Chúng con nguyện xin Cha!    Đáp: Xin Cha nhậm lời chúng con.
Chủ tế:  (Tùy nghi)

Lạy Cha  / Cha đã sai chúng con đem Tin Mừng của Cha đến cho mọi người. Xin cho chúng con biết dùng đời sống bác ái yêu thương mà làm tròn sứ mạng cao cả này.. Chúng con cầu xin nhờ Đức Ki-tô, Chúa chúng con…Amen. 

Không có nhận xét nào: