CHÂN THIỆN MỸ MẾN CHÀO CÁC BẠN ĐÃ GHÉ THĂM

Thứ Hai, 6 tháng 6, 2016

TUYỂN SINH KHÓA ĐÀO TẠO CA TRƯỞNG CẤP I - KHÓA 316.6.2016
THÔNG BÁO TUYỂN SINH KHÓA ĐÀO TẠO CA TRƯỞNG CẤP I - KHÓA 31 ĐÃ ĐĂNG TRÊN BÁO CÔNG GIÁO VÀ DÂN TỘC SỐ 2059 TUẦN LỄ TỪ 03.6 ĐẾN 09.6.2016

Mời đọc Thông Báo ở đây CHỮ TO RÕ hơn:

http://chanthienmy230213.blogspot.com/2016/05/tuyen-sinh-lop-ao-tao-ca-truong-cap-i.html


Không có nhận xét nào: