CHÂN THIỆN MỸ MẾN CHÀO CÁC BẠN ĐÃ GHÉ THĂM

Thứ Tư, 8 tháng 6, 2016

Một năm ngày Cụ Maria về Nhà Cha trên trời 7.6.2015 - 7.6.2016

Cụ Bà Maria Đặng Thị Năng


8.6.2016


 Cha Phê-rô Trần Hữu Dũng DCCT

Ô. Phó chủ tịch Nội vụ GX.ĐMHCG.SG (trái)

Cha Gioa-kim Hà Ngọc Phú (trái) thánh hóa bữa ăn.
Không có nhận xét nào: