CHÂN THIỆN MỸ MẾN CHÀO CÁC BẠN ĐÃ GHÉ THĂM

Thứ Bảy, 4 tháng 6, 2016

LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT X THƯỜNG NIÊN “C” 05.06.2016 (Lc 7,11-17)
Chủ tế:  (Tùy nghi)
Anh chị em thân mến! Khi xuống thế làm người, Đức Giê-su chia sẻ mọi đau khổ, bất hạnh với nhân loại. Người đã lấy lòng từ bi nhân hậu mà lau sạch nước mắt những ai sầu khổ. Chúng ta cùng cảm tạ và tha thiết nguyện xin:
1/ Hội Thánh luôn luôn quan tâm đến những người nghèo khổ / những ai đang gặp hoạn nạn / Chúng ta hiệp lời cầu xin Cha cho các Vị Mục Tử luôn bênh vực những người cô thế cô thân và rộng rãi giúp đỡ những ai đói rách bần cùng.
Xướng: Chúng con nguyện xin Cha!    Đáp: Xin Cha nhậm lời chúng con.
2/ Cái chết không loại trừ bất cứ một ai / Chúng ta hiệp lời cầu xin Cha cho mọi người biết chuẩn bị cho cuộc sống mai sau bằng cách làm thật nhiều việc lành phúc đức trong cuộc sống hôm nay.
Xướng: Chúng con nguyện xin Cha!    Đáp: Xin Cha nhậm lời chúng con.
3/ Những người bất hạnh vẫn còn đầy dẫy trên thế giới / Chúng ta hiệp lời cầu xin Cha cho các Ki-tô hữu luôn biết an ủi và trợ giúp những ai đang lâm cảnh gian truân khốn khó.
Xướng: Chúng con nguyện xin Cha!    Đáp: Xin Cha nhậm lời chúng con.
4/ Vui với người vui / khóc cùng người khóc / là thái độ phải có của những ai tin Chúa / Chúng ta hiệp lời cầu xin Cha cho Cộng đoàn Giáo Xứ chúng ta  luôn cố gắng thực hiện lời dạy của Thánh Phao-lô tông đồ.
Xướng: Chúng con nguyện xin Cha!    Đáp: Xin Cha nhậm lời chúng con.
Chủ tế:  (Tùy nghi)

Lạy Cha / Chúa Giê-su đã chạnh lòng thương trước nỗi đau của bà mẹ góa / và cũng chạnh lòng thương khi thấy nhân loại tội lỗi / nên Người đã chịu khổ nạn để giải cứu nhân loại / Nay Chúa Giê-su tiếp tục yêu thương chúng con vì chúng con là con của Cha. Chúng con cầu xin nhờ Đức Ki-tô, Chúa chúng con…Amen. 

Không có nhận xét nào: