CHÂN THIỆN MỸ MẾN CHÀO CÁC BẠN ĐÃ GHÉ THĂM

Thứ Tư, 11 tháng 5, 2016

TUYỂN SINH LỚP ĐÀO TẠO CA TRƯỞNG CẤP I – KHÓA 31


Nhạc Sư  Giuse PHẠM ĐỨC HUYẾN

1.      Điều kiện: Phải biết Nhạc lý – Xướng âm.
2.      Thi tuyển: 17 giờ 00 Thứ Ba ngày 02 tháng 8 năm 2016 tại Phòng 1 – Lầu: 3 – Khu Hiệp Nhất A cạnh Nhà Sách Giáo Xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, sau Nhà Thờ.
3.      Khai giảng: 17 giờ Thứ Ba ngày 09 tháng 8 năm 2016.
4.      Giờ học: Thứ Ba hằng tuần từ 17 giờ đến 20 giờ 30.
5.      Không nhận thí sinh không thể theo hết các môn học trong chương trình 02 năm.
6.      Nhận và nộp đơn: Phòng Bảo vệ Giáo Xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, 38 Kỳ Đồng – Phường 9 – Quận 3 từ 10.5.2016 đến 02.8.2016).
7.      Mỗi thí sinh nộp: 2 ảnh 3 x 4.
8.      Xin liên hệ:
Nữ tu: Mến – ĐTDĐ: 0934766270 – 0909761193      

Chú thích: Sẽ đăng trên số báo CG&DT số tuần lễ đầu tháng 6 và 7.2016

Không có nhận xét nào: