CHÂN THIỆN MỸ MẾN CHÀO CÁC BẠN ĐÃ GHÉ THĂM

Thứ Bảy, 25 tháng 6, 2016

THÔNG BÁO CHÚA NHẬT XIII THƯỜNG NIÊN “C” 26/06/2016
VPGX trân trọng thông báo:
1/ Thứ Hai 27/6/2016 Lễ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp. Chương trình như sau:
-         17 giờ 30: Hành hương – Rước Kiệu
-         18 giờ 00: Thánh lễ đồng tế
2/ Thứ Ba 28/6/2016, có 30 phút học hỏi về Lòng Chúa thương xót trước Thánh lễ 18 giờ 00.
3/ Thứ Tư 29/6/2016 Lễ Thánh Phê-rô và Thánh Phao-lô Tông đồ, lễ trọng, bổn mạng của Cha Phó Xứ kiêm Đặc trách Xóm 1 và 3  Phê-rô Đỗ Minh Trí cùng một số Quí Cha, Quí Thầy và Quí ông / anh.
-         18 giờ 00: Thánh lễ đồng tế
4/ Thứ Sáu 1/7/2016
-         8 giờ 30: Thánh lễ tuyên khấn lần đầu và khấn trọn cho một số Thầy Dòng Chúa Cứu Thế
-         15 giờ 00:Thánh lễ Hội Lòng Chúa thương xót.
5/ Thứ Bảy 2/7/2016 lúc 8 giờ 30, Đức Cha Phê-rô Nguyễn Văn Khảm Chủ sự Thánh lễ truyền chức Linh mục cho 12 Thầy Phó Tế Dòng Chúa Cứu Thế tại Giáo Xứ.
6/ Chúa Nhật 3/7/2016 Lễ Thánh Tô-ma, bổn mạng Cha Bề Trên Chánh Xứ Tô-ma Trần Quốc Hùng, và Cha Nguyên Bề Trên Chánh Xứ Tô-ma Phạm Huy Lãm.
Xin Quí Cộng đoàn hiệp ý dâng lời tạ ơn, nguyện xin Chúa chúc phúc và ban muôn hồng ân cho Quí Cha, Quí Thầy để chu toàn sứ vụ.

                                                                               VPGX 

Không có nhận xét nào: