CHÂN THIỆN MỸ MẾN CHÀO CÁC BẠN ĐÃ GHÉ THĂM

Thứ Bảy, 25 tháng 6, 2016

LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT XIII THƯỜNG NIÊN “C” 26.06.2016 (Lc 9,51-62)
Chủ tế:  (Tùy nghi)
Anh chị em thân mến!
Chúng ta đã được kêu gọi hưởng tự do của con cái Chúa. Trong niềm xác tín đó, Chúng ta hãy dâng Thiên Chúa là Cha lời cầu nguyện:
1/ Chúng ta hãy cầu nguyện cho Hội Thánh luôn nhiệt tâm rao giảng Tin Mừng Chúa Ki-tô, để loan báo ơn cứu độ muôn dân.
Xướng: Chúng con nguyện xin Cha!    Đáp: Xin Cha nhậm lời chúng con.
2/ Chúng ta hãy cầu nguyện cho Cha Phó Xứ Phê-rô Đỗ Minh Trí cùng một số Quí Cha, Quí Thầy, Quí ông / anh nhân ngày bổn mạng 29/6 Lễ Thánh Phê-rô và Phao-lô Tông đồ, đồng thời cũng cầu nguyện cho Cha Bề Trên Chánh Xứ  Tô-ma Trần Quốc Hùng ngày Chúa Nhật 3/7/2016, bổn mạng của ngài.
Xướng: Chúng con nguyện xin Cha!    Đáp: Xin Cha nhậm lời chúng con.
3/ Chúng ta hãy cầu nguyện cho một số Quí Thầy Dòng Chúa Cứu Thế ngày 1 tháng 7 khấn lần đầu cũng như khấn trọn, và 12 Thầy Phó Tế lãnh sứ vụ Linh mục ngày 2 tháng 7. Xin Cha cho các tiến chức được tràn đầy hồng ân, để các ngài chu toàn sứ vụ.
Xướng: Chúng con nguyện xin Cha!    Đáp: Xin Cha nhậm lời chúng con.
4/ Chúng ta hãy cầu nguyện cho mọi người trong Giáo Xứ được sống theo sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần để làm chứng cho Thiên Chúa giữa trần gian.
Xướng: Chúng con nguyện xin Cha!    Đáp: Xin Cha nhậm lời chúng con.
Chủ tế:  (Tùy nghi)

Lạy Cha nhân ái / xin lắng nghe ước nguyện chân thành của chúng con / vì chúng con đang hướng lòng về Cha là nguồn hạnh phúc đích thực. Chúng con cầu xin nhờ Đức Ki-tô, Chúa chúng con…Amen. 

Không có nhận xét nào: