CHÂN THIỆN MỸ MẾN CHÀO CÁC BẠN ĐÃ GHÉ THĂM

Thứ Bảy, 25 tháng 6, 2016

LỜI NGUYỆN TÍN HỮU THỨ BẢY 25.06.2016 Tam Nhật, ngày thứ 3 kính Linh Ảnh Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp
Chủ tế:  (Tùy nghi)
Anh chị em thân mến! Thiên Chúa đã thương chọn Đức Trinh Nữ Maria làm Mẹ Ngôi Hai Thiên Chúa nhập thể làm người. Trong tâm tình tri ân cảm tạ, chúng ta tha thiết dâng lời cầu xin:
1/ Hội Thánh là cộng đoàn cầu nguyện. Chúng ta cầu xin Cha ban cho Hội Thánh luôn đồng tâm, nhất trí, và cho mọi tín hữu biết hiệp lòng với Đức Maria mà cầu nguyện không ngừng.
Xướng: Chúng con nguyện xin Cha!    Đáp: Xin Cha nhậm lời chúng con.
2/ Chúa Giê-su là Vị Cứu Tinh của nhân loại, đã nhập thể làm người trong cung lòng Đức Trinh Nữ Maria. Chúng ta cầu xin Cha cho mọi người trên thế giới tin nhận Đức Giê-su và bước đi trong chân lý của Người.
Xướng: Chúng con nguyện xin Cha!    Đáp: Xin Cha nhậm lời chúng con.
3/ Thiên Chúa Cha đã ban cho chúng ta một người mẹ là Đức Maria. Chúng ta cầu xin Cha nhận lời Người cầu thay nguyện giúp mà thêm sức mạnh cho người yếu đau,    an ủi kẻ buồn sầu, tha thứ người tội lỗi, và ban ơn cứu độ và phúc bình an cho tất cả mọi người.
Xướng: Chúng con nguyện xin Cha!    Đáp: Xin Cha nhậm lời chúng con.
4/ Đức Maria luôn chăm chỉ lắng nghe Lời Cha và tận tâm phục vụ Cha. Chúng ta hiệp lời cầu xin Cha cho mỗi người trong Cộng đoàn Giáo Xứ chúng ta, biết suy đi nghĩ lại và tuân giữ Lời Cha, xin Cha cho chúng con hằng noi gương Đức Maria mà gắn bó cùng Cha trọn đời.
Xướng: Chúng con nguyện xin Cha!    Đáp: Xin Cha nhậm lời chúng con.
Chủ tế:  (Tùy nghi)

Lạy Cha / Đức Maria đã đem hết tình yêu mà cộng tác với Chúa Con trong công trình cứu chuộc loài người, xin Cha cho hết thảy chúng con cũng biết noi gương Người: Hoàn toàn vâng theo ý Cha và đem hết khả năng mà cộng tác vào công trình cứu độ. Chúng con cầu xin nhờ Đức Ki-tô, Chúa chúng con…Amen. 

Không có nhận xét nào: