CHÂN THIỆN MỸ MẾN CHÀO CÁC BẠN ĐÃ GHÉ THĂM

Thứ Sáu, 24 tháng 6, 2016

Sinh nhật Thánh Gioan Tẩy Giả


LỜI NGUYỆN TÍN HỮU
SINH NHẬT THÁNH GIOAN TẨY GIẢ 24.06.2016
(Lc 1,57-66.80)

Chủ tế:  (Tùy nghi)
Anh chị em thân mến! Thánh Gioan là người có sứ mạng dọn đường cho Đấng Cứu Thế đến trần gian để cứu độ loài người. Trong niềm hân hoan mừng ngày sinh nhật của Vị Tiền Hô, chúng ta cùng dâng lời cầu nguyện:
1/ Như Thánh Gioan, Hội Thánh cũng có sứ mạng giới thiệu cho nhân loại biết   Đấng Cứu Thế. Chúng ta hiệp lời cầu xin Cha luôn soi sáng, hướng dẫn và nâng đỡ Hội Thánh trong sứ mạng cao cả này.
Xướng: Chúng con nguyện xin Cha!    Đáp: Xin Cha nhậm lời chúng con.
2/ Nhờ đời sống thánh thiện và khắc khổ, nên lời rao giảng của Thánh Gioan có một sức thu hút mãnh liệt đối với dân chúng. Chúng ta hiệp lời cầu xin Cha cho những ai có trách nhiệm rao giảng Lời Chúa và ban các Bí tích, biết noi gương Thánh Gioan mà sống tinh thần nghèo khó của Tin Mừng và cố gắng nên hoàn thiện như Cha trên trời.
Xướng: Chúng con nguyện xin Cha!    Đáp: Xin Cha nhậm lời chúng con.
3/ Thánh Gioan đã nói về Đức Giê-su: “Người phải lớn lên, còn tôi phải nhỏ đi”. Chúng ta hiệp lời cầu xin Cha cho các Ki-tô hữu luôn làm tốt mọi việc trong đời sống thường ngày, không nhằm đề cao cá nhân mình, nhưng để cho Danh Cha được     vinh quang rạng rỡ hơn.
Xướng: Chúng con nguyện xin Cha!    Đáp: Xin Cha nhậm lời chúng con.
4/ Thánh Gioan Tấy Giả đã nhảy mừng khi Đức Mẹ đến viếng thăm. Chúng ta hiệp lời cầu xin Cha cho tất cả chúng ta cũng được tràn đầy niềm vui vì được (linh ảnh) Đức Mẹ La Mã Bến Tre viếng thăm.
Xướng: Chúng con nguyện xin Cha!    Đáp: Xin Cha nhậm lời chúng con.
Chủ tế:  (Tùy nghi)
Lạy Cha / Thánh Gioan là một chứng nhân trung thành và can đảm của Con Cha. Người đã yêu mến Cha hết lòng và làm tròn trách nhiệm đã được giao. Xin Cha cho tất cả chúng con cũng biết noi gương người. Chúng con cầu xin nhờ Đức Ki-tô, Chúa chúng con…Amen. 

Không có nhận xét nào: