CHÂN THIỆN MỸ MẾN CHÀO CÁC BẠN ĐÃ GHÉ THĂM

Thứ Năm, 7 tháng 4, 2016

LỜI NGUYỆN TÍN HỮU LỄ TRUYỀN TIN 4.4.2016Giáo Xứ ĐMHCG
     Xóm Giáo 5

        Chủ Tế: (Tùy nghi)
Anh chị em thân mến! Mừng lễ bổn mạng Đức Mẹ được Thiên Sứ truyền tin, chúng ta tạ ơn Cha vì Cha đã ban Con Một của Người qua cung lòng Trinh Nữ Maria để cứu độ nhân loại. Chúng ta cùng dâng lời nguyện xin:

1/ Nhân ngày lễ Đức Mẹ được Thiên Sứ truyền tin là Mẹ Đấng Cứu Thế, chúng ta tạ ơn Cha và nguyện xin Cha ban cho mọi dân nước trên thế giới tin nhận Đức Giê-su Ki-tô là Đấng Cứu Độ duy nhất, để nhờ Người, họ được ơn giải thoát.  

Chúng con nguyện xin Cha!      

2/ Như Mẹ Maria “Xin Vâng” cộng tác với Thiên Chúa trong chương trình cứu độ nhân loại, chúng ta nguyện xin Cha ban cho Đức Thánh Cha Phan-xi-cô nhận được dồi dào ơn Thánh thần đề ngài sáng suốt đưa con thuyền Giáo Hội trong thế giới hôm nay vững tiến về Nhà Cha.  

    Chúng con nguyện xin Cha!      

3/ Như Thiên Sứ Gabriel được Thiên Chúa sai đến báo tin vui cho Mẹ Maria, chúng ta nguyện xin Cha cho mọi Ki-tô hữu ý thức loan báo Tin Mừng theo hoàn cảnh của mình cho anh chị em lương dân.

Chúng con nguyện xin Cha! 

4/ Nhân mừng lễ Đức Mẹ được Thiên Sứ truyền tin, bổn mạng Xóm Giáo 5 và Ca đoàn Xóm 5, chúng ta nguyện xin Cha ban muôn ơn lành hồn xác trên Cha Bề Trên Chánh Xứ, Quý Cha đồng tế, Quý vị trong Ban Điều Hành, Quý ân nhân còn sống cũng như đã qua đời, anh chị em trong Ca đoàn, bà con lương dân trong khu vực, và trên tất cả chúng ta.

Chúng con nguyện xin Cha! 

Chủ Tế: (Tùy nghi)

Lạy Cha là Đấng giàu lòng thương xót, xin Cha đoái thương chấp nhận những ý nguyện của Cộng đoàn Xóm 5 cùng những ý nguyện riêng tư của mỗi người đang hiệp dâng Thánh lễ này, nhờ Đức Giê-su Con Cha, Chúa chúng con… Amen.

Không có nhận xét nào: