CHÂN THIỆN MỸ MẾN CHÀO CÁC BẠN ĐÃ GHÉ THĂM

Thứ Tư, 6 tháng 4, 2016

Phóng sự ảnh Lễ Mẹ Truyền Tin 4.4.2016 - Bổn mạng Xóm Giáo 56.4.2016

Ảnh: Nhiếp ảnh gia Tăng Quang Trọng

Xóm Giáo 5 là 1 trong 8 Xóm Giáo thuộc Giáo Xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp - 38 Kỳ Đồng - P9 - Q3
có 191 hộ gia đình Công giáo với tổng số giáo dân 630 người gồm 282 nam và 348 nữ (Trích Báo cáo tháng 3.2016 của GX.ĐMHCG).
Bổn mạng: Đức Mẹ Truyền Tin.
Linh mục Đặc Trách: Tô-ma A-qui-nô Phạm Phú Lộc.
Linh mục Phụ tá: Phao-lô Lê Xuân Lộc
Trưởng Xóm: Maria Nguyễn Thị Thu SươngGiáo Xứ ĐMHCG
     Xóm Giáo 5
LỜI NGUYỆN TÍN HỮU
LỄ TRUYỀN TIN
4.4.2016
        Chủ Tế: (Tùy nghi)
Anh chị em thân mến! Mừng lễ bổn mạng Đức Mẹ được Thiên Sứ truyền tin, chúng ta tạ ơn Cha vì Cha đã ban Con Một của Người qua cung lòng Trinh Nữ Maria để cứu độ nhân loại. Chúng ta cùng dâng lời nguyện xin:

1/ Nhân ngày lễ Đức Mẹ được Thiên Sứ truyền tin là Mẹ Đấng Cứu Thế, chúng ta tạ ơn Cha và nguyện xin Cha ban cho mọi dân nước trên thế giới tin nhận Đức Giê-su Ki-tô là Đấng Cứu Độ duy nhất, để nhờ Người, họ được ơn giải thoát.  

Chúng con nguyện xin Cha!      

2/ Như Mẹ Maria “Xin Vâng” cộng tác với Thiên Chúa trong chương trình cứu độ nhân loại, chúng ta nguyện xin Cha ban cho Đức Thánh Cha Phan-xi-cô nhận được dồi dào ơn Thánh thần đề ngài sáng suốt đưa con thuyền Giáo Hội trong thế giới hôm nay vững tiến về Nhà Cha.  

    Chúng con nguyện xin Cha!      

3/ Như Thiên Sứ Gabriel được Thiên Chúa sai đến báo tin vui cho Mẹ Maria, chúng ta nguyện xin Cha cho mọi Ki-tô hữu ý thức loan báo Tin Mừng theo hoàn cảnh của mình cho anh chị em lương dân.

Chúng con nguyện xin Cha! 

4/ Nhân mừng lễ Đức Mẹ được Thiên Sứ truyền tin, bổn mạng Xóm Giáo 5 và Ca đoàn Xóm 5, chúng ta nguyện xin Cha ban muôn ơn lành hồn xác trên Cha Bề Trên Chánh Xứ, Quý Cha đồng tế, Quý vị trong Ban Điều Hành, Quý ân nhân còn sống cũng như đã qua đời, anh chị em trong Ca đoàn, bà con lương dân trong khu vực, và trên tất cả chúng ta.

Chúng con nguyện xin Cha! 

Chủ Tế: (Tùy nghi)

Lạy Cha là Đấng giàu lòng thương xót, xin Cha đoái thương chấp nhận những ý nguyện của Cộng đoàn Xóm 5 cùng những ý nguyện riêng tư của mỗi người đang hiệp dâng Thánh lễ này, nhờ Đức Giê-su Con Cha, Chúa chúng con… Amen.

Không có nhận xét nào: