CHÂN THIỆN MỸ MẾN CHÀO CÁC BẠN ĐÃ GHÉ THĂM

Thứ Bảy, 12 tháng 3, 2016

CHƯƠNG TRÌNH TĨNH TÂM MÙA CHAY VÀ TAM NHẬT THÁNH NĂM 2016

I/ TĨNH TÂM:  Các ngày tĩnh tâm bắt đầu vào lúc 18 giờ 30.
A/ Thiếu nhi: Các ngày 14, 15 và 16 / 3 / 2016  (Thứ Hai, Thứ Ba, Thứ Tư)
-   Cha giảng: Tô-ma A-qui-nô Phạm Phú Lộc DCCT
B/ Người lớn: Các ngày 17, 18, 19 / 3 / 2016  (Thứ Năm, Thứ Sáu, Thứ Bảy).
-   Cha giảng: Đaminh Nguyễn Hữu Trung DCCT
C/ Giới trẻ: Các ngày 21, 22, 23 / 3 / 2016  (Thứ Hai, Thứ Ba, Thứ Tư).
-   Cha giảng: Giuse Nguyễn Thể Hiện DCCT
II/ CHÚA NHẬT LỄ LÁ: 20.03.2016
6    giờ làm phép lá tại Lễ Đài,  sau đó kiệu lá vào Nhà Thờ Thánh lễ.
III/ TAM NHẬT THÁNH
A/ Thứ Năm Tuần Thánh: 24/3/2016
-  Buổi sáng: 5 giờ và 6 giờ đọc Kinh Phụng Vụ.
-  Buổi chiều:
- 18 giờ Thánh lễ dành cho Thiếu nhi.
- 20 giờ 00 Thánh lễ  dành cho cộng đoàn. Sau Thánh lễ có Kiệu và Chầu Thánh Thể.
B/ Thứ Sáu Tuần Thánh: 25.3.2016
-  Buổi sáng: 5 giờ và 6 giờ đọc Kinh Phụng Vụ.
-  Buổi chiều:
- 18 giờ 00: Tưởng niệm Cuộc Thương Khó của Chúa Giêsu (dành cho thiếu nhi).
- 20 giờ 00: Tưởng niệm Cuộc Thương Khó của Chúa Giêsu (dành cho cộng đoàn)
Sau nghi thức tưởng niệm có đi Đàng Thánh Giá chung quanh sân Nhà Thờ và Tu Viện.
C/ Thứ Bảy Tuần Thánh: 26.3.2016
-       Buổi sáng: 5 giờ và 6 giờ đọc Kinh Phụng Vụ.
-       Buổi chiều:
-  18 giờ 30: Thánh Lễ Vọng Phục Sinh (dành cho Thiếu nhi).
-  21 giờ 30: Thánh Lễ Vọng Phục Sinh (dành cho cộng đoàn).
IV/ GIẢI TỘI: Từ  21/3   đến  26/3/2016
ü  Sáng: Từ 7 giờ 30 – 10 giờ 30
ü  Chiều: Từ 14 giờ 00  – 17 giờ 00
V/ CHÚA NHẬT PHỤC SINH : 27.3.2016
-  Không có Thánh lễ 5 giờ sáng.
-  Các giờ Thánh lễ khác như Chúa Nhật quanh năm.
Nguyện xin Chúa Giê-su Phục Sinh chúc phúc, đổ muôn phước  lành, ban bình an cho quí cộng đoàn.                                                                                                                         VPGX  

Không có nhận xét nào: