CHÂN THIỆN MỸ MẾN CHÀO CÁC BẠN ĐÃ GHÉ THĂM

Thứ Năm, 11 tháng 2, 2016

Trực tiếp Lễ Hành Hương Minh Niên – Mùng Ba Tết Bính Thân 2016
Nguồn: http://www.chuacuuthe.com/2016/02/truc-tiep-le-hanh-huong-minh-nien-mung-ba-tet-binh-than-2016/

Trực tiếp thánh lễ Hành Hương Minh Niên kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp
Mùng Ba Tết Bính Thân 2016, tại DCCT Sài Gòn.
Chủ tế và giảng lễ: Đức Giám mục Gp Vĩnh Long Phêrô Huỳnh Văn Hai

Không có nhận xét nào: