CHÂN THIỆN MỸ MẾN CHÀO CÁC BẠN ĐÃ GHÉ THĂM

Thứ Sáu, 12 tháng 2, 2016

Thánh lễ giỗ năm thứ hai Cha Giuse Cao Đình Trị CSsRMùng 5 Tết Bính Thân 2016

Thánh lễ giỗ năm thứ hai cầu nguyện cho Cha Giuse Cao Đình Trị DCCT tại Nhà Nguyện Hưu Dưỡng DCCT.SG lúc 17 giờ 30.
Chủ tế và giảng lễ: Cha Vinh Sơn Phạm Trung Thành DCCT (đồng tế 3 Cha)
Hiệp thông tham dự: Thân quyến và con cái thiêng liêng của Cha Giuse.

Hình ảnh minh họa.Không có nhận xét nào: