CHÂN THIỆN MỸ MẾN CHÀO CÁC BẠN ĐÃ GHÉ THĂM

Thứ Ba, 16 tháng 2, 2016

Hành hương Đức Mẹ La Mã Bến Tre - Mùng 5 Tết
Hình ảnh minh họa do PCTNV. HĐMV.GXĐMHCG.SG gửi:

Tiến về Trung Tâm Hành HươngCha ban bí bích giải tội cho giáo dân


Gửi xe tham dự hành hương

Một cách giáo dục tôn giáo: Cha ẵm bồng con trẻ tham dự hành hương

Cầu nguyện trước hang đá Đức Mẹ

Hướng dẫn XIN ƠN - XIN KHẤN - XIN LỄCha Gioakim Hà Ngọc Phú DCCT hướng dẫn hành hương
Đoàn rước tiến vào nhà thờĐức Cha chủ sự Emmanuel Nguyễn Hồng Sơn, Giám mục phó Giáo Phận Bà Rịa,
Linh mục đồng tế và cộng đoàn dân Chúa hiệp dâng Thánh lễ
Hướng dẫn cộng đoàn

Đọc Sách Thánh
Hiệp lễ: Rước Mình Thánh Chúa
Tìm hiểu thêm:

http://www.giaophanvinhlong.net/Trung-Tam-Hanh-Huong-Duc-Me-La-Ma-Ben-Tre.html

http://www.chuacuuthe.com/2016/02/la-ma-ben-tre-hanh-huong-minh-nien-2016/

Không có nhận xét nào: