CHÂN THIỆN MỸ MẾN CHÀO CÁC BẠN ĐÃ GHÉ THĂM

Thứ Năm, 18 tháng 2, 2016

Giáo lý hôn nhân 17.02.2016

Phụ trách: Linh mục Phó xứ Tôma Aquinô Phạm Phú Lộc
Giáo lý viên: Gioakim Phạm Văn Lượng

Học viên:
Anna Đỗ Thị Thanh Vân
Ngày tháng năm sinh: 1/6/1990
Địa chỉ: Nguyẽn Thông  – Phường 9 – Quận 3
Giáo Xứ: Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Sg

Phêrô Nguyễn Thiện Đạt 
Ngày tháng năm sinh: 18/12/1982
Địa chỉ: Đường 3/2 – Phường 11 – Quận 10
Giáo Xứ: Vinh Sơn
Buổi học đầu tiên ngày 17.02.2016
Giáo trình: Giáo Lý Hôn Nhân Giáo Phận Xuân Lộc.

Dự kiến kết thúc khóa học trước Chúa Nhật thứ nhất tháng 4/2016.

Không có nhận xét nào: