CHÂN THIỆN MỸ MẾN CHÀO CÁC BẠN ĐÃ GHÉ THĂM

Thứ Hai, 1 tháng 2, 2016

CHƯƠNG TRÌNH LỄ TẾT BÍNH THÂN 2016 GX.ĐMHCG.SGGiáo Xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

I/ LỄ TẠ ƠN TẤT NIÊN TẠI CÁC XÓM  GIÁO:
-       Ngày 27.01.2016 (Thứ Tư)                   : Xóm 1 (nhằm 18 Âm lịch)
-       Ngày 28.01.2016 (Thứ Năm)                : Xóm 8 (nhằm 19 Âm lịch)
-       Ngày 29.01.2016 (Thứ Sáu)                 : Xóm 2 (nhằm 20 Âm lịch)
-       Ngày 01.02.2016 (Thứ Hai)                  : Xóm 5 (nhằm 23 Âm lịch)
-       Ngày 02.02.2016 (Thứ Ba)                   : Xóm 7 (nhằm 24 Âm lịch) (Bổn mạng)
-       Ngày 03.02.2016 (Thứ Tư)                   : Xóm 6 (nhằm 25 Âm lịch)
-       Ngày 04.02.2016 (Thứ Năm)                : Xóm 4 (nhằm 26 Âm lịch)
-       Ngày 05.02.2016 (Thứ Sáu)                 : Xóm 3 (nhằm 27 Âm lịch)
II/ LỄ TẠ ƠN TẤT NIÊN TẠI GIÁO XỨ:
-       6 giờ 30 Chúa Nhật 07.02.2016 nhằm 29 Âm lịch.
III/ THÁNH LỄ GIAO THỪA: 07.02.2016 (Chúa Nhật).
-        21 giờ 30: Canh thức
-        22 giờ 00: Thánh lễ đồng tế tại Lễ Đài.
              *Lưu ý: Không có Thánh lễ Xa Quê lúc 20 giờ.
IV/ HÀNH HƯƠNG MINH NIÊN:
A/ NGÀY MỒNG MỘT TẾT: Thứ Hai 08.02.2016
“CẦU BÌNH AN CHO NĂM MỚI”
-       Buổi sáng:    - 6 giờ 00 Thánh lễ tại Nhà Thờ
-       Buổi chiều: - 16 giờ 30 Rước Kiệu Đức Mẹ khai mạc ba ngày Hành Hương Minh Niên. Thánh lễ: Chủ sự Đức Tổng Giám Mục Tổng Giáo Phận Sàigòn PhaoLô Bùi Văn Đọc.
B/ NGÀY MỒNG HAI TẾT: Thứ Ba 09.02.2016
“KÍNH NHỚ TỔ TIÊN, ÔNG BÀ, CHA MẸ”
-       Buổi sáng:   - 7 giờ 00 Thánh lễ tại Lễ Đài (Phòng Hài cốt).
-       Buổi chiều: - 16 giờ 30 Rước Kiệu Đức Mẹ.                                                                       Thánh lễ: Chủ sự Đức Cha Giuse Nguyễn Tấn Tước – Giám Mục Giáo Phận Phú Cường.
C/ NGÀY MỒNG BA TẾT: Thứ Tư 10.02.2016 – LỄ TRO
-       Buổi sáng:   - 6 giờ - 8 giờ - 20 giờ Thánh lễ tại Nhà Thờ.
-       Buổi chiều: - 16 giờ 30 Rước Kiệu Đức Mẹ bế mạc ba ngày Minh Niên.                        Thánh lễ: Chủ sự Đức Cha Phêrô Huỳnh Văn Hai – Giám Mục Giáo Phận Vĩnh Long.
*Lưu Ý:  - Trong mỗi Thánh lễ đều có XỨC TRO. Việc ĂN CHAY dời vào Thứ Sáu 19/02/2016.
- Trong ba ngày Minh Niên, tại Nhà Thờ có mở cửa để các gia đình đến dâng gia đình cho Chúa và Mẹ Hằng Cứu Giúp.
Kính chúc quí cộng đoàn NĂM MỚI BÍNH THÂN DỒI DÀO PHÚC LỘC VÀ  ĐƯỢC NGẬP TRÀN LÒNG CHÚA THƯƠNG XÓT.                        
                                                                                                                                           VPGX   

Không có nhận xét nào: