CHÂN THIỆN MỸ MẾN CHÀO CÁC BẠN ĐÃ GHÉ THĂM

Thứ Bảy, 30 tháng 1, 2016

CHÚA NHẬT IV THƯỜNG NIÊN “C” 31.01.2016 (Lc 4,21-30)LỜI NGUYỆN TÍN HỮU
CHÚA NHẬT IV THƯỜNG NIÊN “C”  31.01.2016
(Lc 4,21-30)
Chủ tế:  (Tùy nghi)
Anh chị em thân mến! Hôm nay ứng nghiệm nơi Đức Giê-su những lời Kinh Thánh chúng ta vừa nghe. Nhờ Người, chúng ta dâng lên Chúa Cha những lời nguyện xin tha thiết của chúng ta:

1/ Hội Thánh được Đức Giê-su thiết lập để đem Tin Mừng đến cho muôn dân trên khắp hoàn cầu / Chúng ta hiệp lời cầu xin Cha cho công cuộc rao giảng Tin Mừng của Hội Thánh luôn đạt được nhiều thành quả tốt đẹp.
                          
Xướng: Chúng con nguyện xin Cha!    Đáp: Xin Cha nhậm lời chúng con.

2/ Khát vọng sâu xa nhất của con người ngày nay là được sống trong hà bình và thịnh vượng /  Chúng ta hiệp lời cầu xin Cha ban hòa bình cho những vùng còn khói lửa chiến tranh.

Xướng: Chúng con nguyện xin Cha!    Đáp: Xin Cha nhậm lời chúng con.

3/ Hiện nay đức tin / đức cậy / đức mến / cả ba đều tồn tại / nhưng cao trọng hơn cả là đức mến. Chúng ta hiệp lời cầu xin Cha cho các Ki-tô hữu luôn cố gắng sống trọn vẹn nhân đức quan trọng này.

Xướng: Chúng con nguyện xin Cha!    Đáp: Xin Cha nhậm lời chúng con.
                                                                                    
4/ Nhờ bí tích thánh tẩy, người Ki-tô hữu trở nên anh em với nhau vì có cùng một niềm tin và một Cha chung trên trời. Chúng ta hiệp lời cầu xin Cha cho cộng đoàn Giáo Xứ chúng ta biết dẹp bỏ mọi kỳ thị hẹp hòi / những chia rẽ bất hòa để tất cả chúng ta nên một trong Cha.

Xướng: Chúng con nguyện xin Cha!    Đáp: Xin Cha nhậm lời chúng con.

Chủ tế:  (Tùy nghi)

Lạy Cha, Cha yêu thương thế gian đến nỗi đã ban Con Một để cứu chuộc chúng con. Xin cho chúng con biết vâng nghe lời Người là Đấng hằng sống và hiển trị muôn đời …Amen.

Không có nhận xét nào: