CHÂN THIỆN MỸ MẾN CHÀO CÁC BẠN ĐÃ GHÉ THĂM

Thứ Bảy, 2 tháng 1, 2016

THÁNH MARIA, ĐỨC MẸ CHÚA TRỜI 01.01.2016LỜI NGUYỆN TÍN HỮU
THÁNH MARIA, ĐỨC MẸ CHÚA TRỜI  01.01.2016
MỪNG THỌ QUÍ CỤ
(Lc 2,16-21)
Chủ tế:  (Tùy nghi) Anh chị em thân mến! Ngôi Hai nhập thể trong lòng Đức Trinh Nữ Maria ngay khi thiên sứ truyền tin, và kể từ lúc ấy, Đức Trinh Nữ đã trở nên Mẹ Thiên Chúa. Trong niềm tri ân cảm tạ Thiên Chúa vì đã ban cho Mẹ một đặc ân cao quý, chúng ta cùng tha thiết cầu xin Cha:

1/ Hội Thánh luôn nhắc các Ki-tô hữu nhớ rằng, đối với Đức Mẹ / lòng tôn sùng chân chính hệ tại việc nhìn nhận địa vị cao cả của Mẹ Thiên Chúa / lấy tình con thảo yêu mến / và noi gương các nhân đức của Mẹ. / Chúng ta hiệp lời cầu xin Cha cho các Ki-tô hữu biết tuân giữ cẩn thận lời giáo huấn của Hội Thánh.

Xướng: Chúng con nguyện xin Cha!    Đáp: Xin Cha nhậm lời chúng con.

2/ Hiện tại lòng tôn kính mến yêu Đức Mẹ bị khủng hoảng trầm trọng ở nhiều nơi / Người ta coi thường việc đạo đức kính Đức Mẹ như lần chuỗi chẳng hạn / Chúng ta hiệp lời cầu xin Cha cho mọi Ki-tô hữu biết hết lòng mến yêu Đức Mẹ như Hội Thánh mong muốn.

Xướng: Chúng con nguyện xin Cha!    Đáp: Xin Cha nhậm lời chúng con.

3/ Hôm nay nhân ngày Mừng Thọ Quí Cụ trong Giáo Xứ / chúng ta hiệp lời cầu xin Cha ban cho Quí Cụ nhận được lòng hiếu thảo của con cháu / sự kính trọng của tha nhân / vì Quí Cụ là bóng mát chở che cho con cháu / là kho kinh nghiệm quý giá của cộng đoàn.

Xướng: Chúng con nguyện xin Cha!    Đáp: Xin Cha nhậm lời chúng con.

4/ Ai thật lòng yêu mến Đức Mẹ sẽ cố gắng thực hiện những gì Mẹ đã dạy / Chúng ta hiệp lời cầu xin Cha cho cộng đoàn Giáo Xứ chúng ta biết bày tỏ lòng yêu mến Đức Mẹ bằng những việc đạo đức mà Mẹ đã dạy / như siêng năng lần chuỗi Mân Côi / sám hối tội lỗi và nhất là canh tân đời sống của mình.

Xướng: Chúng con nguyện xin Cha!    Đáp: Xin Cha nhậm lời chúng con.


Chủ tế:  (Tùy nghi) Lạy Cha, ước mơ của mọi người trên thế giới hôm nay là được sống trong an bình và hạnh phúc / Vậy xin Cha ban cho nhân loại được hưởng một nền hòa bình thật sự trong năm mới này / nhờ lời chuyển cầu của Đức Trinh Nữ Maria là Nữ Vương ban sự bình an. Chúng con cầu xin nhờ Đức Ki-tô, Chúa chúng con…Amen.

Không có nhận xét nào: