CHÂN THIỆN MỸ MẾN CHÀO CÁC BẠN ĐÃ GHÉ THĂM

Thứ Bảy, 2 tháng 1, 2016

CHÚA NHẬT CHÚA HIỂN LINH “C” 03.01.2016 (Mt 2,1-12)LỜI NGUYỆN TÍN HỮU
CHÚA NHẬT CHÚA HIỂN LINH “C”  03.01.2016
(Mt 2,1-12)
Chủ tế:  (Tùy nghi) Anh chị em thân mến! Thiên Chúa muốn cứu  độ hết thảy mọi người nhờ Đức Giê-su Ki-tô và đã dùng ánh sáng dẫn muôn dân đến gặp Đấng Cứu Thế. Chúng ta cùng cảm tạ và dâng lời nguyện xin Cha:

1/ Trên thế giới còn rất nhiều vị lãnh đạo quốc gia chưa tin vào Chúa Giê-su Giáng Thế. Chúng ta hãy cầu xin Cha soi sáng cho họ được nhìn thấy Cha,    bái lạy Ngài và làm cho dân tộc của họ dược hưởng niềm vui cứu rỗi nơi     Chúa Hài Đồng Giê-su.

Xướng: Chúng con nguyện xin Cha!    Đáp: Xin Cha nhậm lời chúng con.

2/ Hài Đồng Giê-su đã sinh ra nơi nghèo hèn giá lạnh thành Bê-lem. Chúng ta hãy cầu xin Cha ban cho các vị Mục tử của Giáo Hội như ngôi sao dẫn đường đưa mọi người đến nơi Chúa ngự thờ kính Người.

Xướng: Chúng con nguyện xin Cha!    Đáp: Xin Cha nhậm lời chúng con.

3/ Trên đất nước Việt Nam hôm nay, hằng ngày vẫn còn những người nhẫn tâm hủy bỏ, giết chết các thai nhi. Chúng ta hãy cầu xin Cha thứ tha và biến đổi   tâm hồn họ để họ nhận biết Cha chính là Đấng tạo thành nên con người.

Xướng: Chúng con nguyện xin Cha!    Đáp: Xin Cha nhậm lời chúng con.

4/ Thứ Ba 5 tháng 1 năm 2016 Lễ Kính Thánh Gioan NewMann Giám Mục   Tu Sĩ Dòng Chúa Cứu Thế. Chúng ta hãy cầu xin Cha thương chúc phúc và ban hồng phúc cho Nhà Dòng và Quí Tu Sĩ Dòng Chúa Cứu Thế ngập tràn ơn thánh làm sáng Danh Cha hầu để mọi người nhận biết Lòng Chúa Xót Thương.

Xướng: Chúng con nguyện xin Cha!    Đáp: Xin Cha nhậm lời chúng con.


Chủ tế:  (Tùy nghi) Lạy Cha, Đức Ki-tô Con Cha đã sai chúng con mang        sứ điệp Tin Mừng đến tận cùng trái đất. Xin cho lời nói và việc làm của chúng con trở nên những bằng chứng sống đợng của tình yêu Cha đối với nhân trần. Chúng con cầu xin nhờ Đức Ki-tô, Chúa chúng con…Amen.

Không có nhận xét nào: