CHÂN THIỆN MỸ MẾN CHÀO CÁC BẠN ĐÃ GHÉ THĂM

Thứ Bảy, 2 tháng 1, 2016

CHÚA NHẬT CHÚA HIỂN LINH “C” 03/01/2016THÔNG BÁO
CHÚA NHẬT CHÚA HIỂN LINH “C”
03/01/2016
VPGX trân trọng thông báo:
1/ Giáo Xứ Cây Đa – Mỹ Chánh thuộc Tổng Giáo Phận Huế, giáo dân       hầu hết là người nghèo, Nhà Thờ xây dựng đã lâu thêm vào đó lại bị ảnh hưởng trận chiến mùa hè đỏ lửa của thế kỷ trước, do đó bị hư hại trầm trọng cần      xây dựng để người giáo dân có nơi chốn đọc kinh cầu nguyện và tham dự Thánh lễ.
Trong tâm tình chia sẻ truyền giáo, đáp lời kêu gọi của Đức Tổng Giáo Phận Huế và Đức Tổng Giáo Phận Sàigòn, Giáo Xứ có đặt thùng quyên giúp xây dựng trọn ngày Thứ Bảy 02.01 và Chúa Nhật 03.01.2016.
2/ Hôm nay Chúa Nhật 03.01.2016 vào lúc 18 giờ 30 có buổi họp phụ huynh các em đã ghi danh học Lớp Giáo lý Vỡ lòng 2016.
Địa điểm: Phòng Hiệp Nhất Lớn sau Nhà Thờ.
3/ Thứ Hai đầu tháng 04.01.2016, lúc 6 giờ có Thánh lễ tại Lễ Đài cầu cho các tín hữu đã qua đời, cách riêng Quí Linh mục, Tu sĩ Dòng Chúa Cứu Thế và Ông Bà đang an nghỉ tại Phòng hài cốt.
4/ Thứ Ba 05.01.2016, lúc 18 giờ 00, có 30 phút học hỏi về Lòng Chúa Thương Xót do Cha Đaminh Nguyễn Đức Thông hướng dẫn. Sau đó là Thánh lễ kính Thánh Gioan Newmann Giám Mục Tu Sĩ Dòng Chúa Cứu Thế.
5/ Thứ Tư 06.01.2016 Lúc 15 giờ, Thánh lễ của Hội Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp.
6/ Thứ Năm 07.01.2016, Thánh lễ của Giới Gia trưởng và Hiền mẫu lúc       18 giờ.
Xin quí cộng đoàn hiệp thông tham dự, tạ ơn Chúa, tôn vinh Mẹ.
Xin Thiên Chúa ban muôn ơn hồng phúc cho Nhà Dòng – Quí Tu Sĩ Dòng Chúa Cứu Thế và cho quí cộng đoàn, cách riêng quí ông bà giúp xây dựng Nhà Thờ Cây Đa – Mỹ Chánh – Huế. Đồng thời xin quí phụ huynh đi họp đông đủ, đúng giờ.      
                                                                                                                    VPGX

Không có nhận xét nào: