CHÂN THIỆN MỸ MẾN CHÀO CÁC BẠN ĐÃ GHÉ THĂM

Thứ Sáu, 22 tháng 1, 2016

Mừng bổn mạng Cha Phao-lô Lê Xuân Lộc CSsR


Linh mục Phao-lô Lê Xuân Lộc CSsR
22.01.2016
PVL ghi lại một số hình ảnh Thánh lễ Mừng Bổn Mạng Cha Phao-lô Lê Xuân Lộc CSsR tại Nguyện Đường Xóm Giáo 5 thuộc GX.ĐMHCG.SG - Đức Mẹ Truyền Tin - lúc 18 giờ 30 ngày 22.01.2016BÀI PHÁT BIỂU MỪNG BỔN MẠNG
CHA PHAOLÔ LÊ XUÂN LỘC
Kính thưa Cha Phaolô
Con được thay mặt hai Xóm 4 và 5 Chúc Mừng Bổn Mạng Cha.
Đúng lý chúng con sẽ Mừng Bổn Mạng Cha vào ngày chính lễ là Thứ Hai 25/01/2016 kính THÁNH PHAOLÔ TÔNG ĐỒ TRỞ LẠI  nhưng vì Cha đi Mục Vụ ở Thái Lan / nên được phép Cha Đặc Trách Tôma Aquinô, hai Xóm Giáo chúng con Mừng Bổn Mạng Cha hôm nay.
Cộng đoàn Phụng Vụ hiện diện trong Thánh lễ này thay mặt cho toàn thể Dân Chúa Xóm 4, 5 kính chúc Cha:
ÂN LỘC CHÚA ĐẦY DƯ
SỨC KHỎE DỒI DÀO
VÀ NHIỀU NIỀM VUI TRONG PHỤC VỤ
để Cha chu toàn sứ mạng mà Thiên Chúa và Nhà Dòng đã giao phó.
Kính chúc Cha thượng lộ bình an / có Thiên Chúa giàu lòng thương xót ở cùng Cha / có Mẹ Hằng Cứu Giúp phù trợ Cha / có Thánh Bổn Mạng Phaolô đồng hành làm bạn với Cha.
Một tràng pháo tay chúng con xin dâng lên Cha Phaolô trẻ trung, giàu sức sống của chúng con.

Thứ Sáu, ngày 22 tháng 01 năm 2016


Không có nhận xét nào: