CHÂN THIỆN MỸ MẾN CHÀO CÁC BẠN ĐÃ GHÉ THĂM

Thứ Năm, 21 tháng 1, 2016

Mừng Sinh Nhật Cha Chánh Xứ GX.ĐMHCG.SG21/01/2016

Sau Thánh lễ 6 giờ sáng hôm nay do Cha Chánh Xứ Tô-ma Trần Quốc Hùng chủ tế và giảng lễ, Quí Cha trong Ban Quản Xứ, Ban Thường Vụ, Ban Điều Hành các Xóm Giáo và các Đoàn Thể sinh hoạt Mừng Sinh Nhật ngài tại Phòng Hiệp Nhất Lớn và cùng nhau dự điểm tâm sáng trong bầu khí hiệp nhất - yêu thương - phục vụ.
Sau đây là một số hình ảnh do PVL ghi lại:
Không có nhận xét nào: