CHÂN THIỆN MỸ MẾN CHÀO CÁC BẠN ĐÃ GHÉ THĂM

Thứ Bảy, 19 tháng 12, 2015

Tĩnh Tâm Mùa Vọng ngày thứ hai


18.12.2015 Trực tiếp Tĩnh tâm Mùa Vọng ngày thứ hai

Nguồn: http://www.chuacuuthe.com/2015/12/18-12-2015-truc-tiep-tinh-tam-mua-vong-ngay-thu-hai/

18-12-2015 Xem trực tiếp 
Tĩnh Tâm Mùa Vọng ngày thứ hai
Lm Đaminh Nguyễn Đức Thông DCCT
Tại Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Sài Gòn

Không có nhận xét nào: