CHÂN THIỆN MỸ MẾN CHÀO CÁC BẠN ĐÃ GHÉ THĂM

Thứ Bảy, 19 tháng 12, 2015

19.12.2015 – Tĩnh tâm Mùa Vọng ngày thứ ba (trực tiếp)


Nguồn: http://www.chuacuuthe.com/2015/12/19-12-2015-tinh-tam-mua-vong-ngay-thu-ba-truc-tiep/

19/12/2015 Tĩnh Tâm Mùa Vọng ngày thứ ba
Tại Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Sài Gòn
Lm Nguyễn Đức Thông DCCT

Không có nhận xét nào: