CHÂN THIỆN MỸ MẾN CHÀO CÁC BẠN ĐÃ GHÉ THĂM

Thứ Tư, 30 tháng 12, 2015

Khúc Sơn Vô ChỉSách Trang Tử có truyện:

Khúc Sơn Vô Chỉ lúc trẻ có lần phạm tội bị chặt hết các ngón chân.

Một hôm Vô Chỉ đến xin vào học tại lớp Khổng Tử đang dạy.
Thấy Vô Chỉ, Khổng Tử Hỏi;
Luc trẻ ngươi lầm lỗi làm hại đến thân thể,,,
bây giờ còn muốn đi học,,, ngươi thấy còn kịp không???

Vô Chỉ diềm tĩnh trả lời;
Lúc thiếu thời tôi lầm lỗi làm hại đến thân thể,,,
Bây giờ tôi mới biết còn có nhiều cái quý hơn ngón chân của tôi nên tôi đến xin học nơi thầy.
Không có cái gì mà Trời không che được,,, không có cái gì mà Đất không chở được
Tôi xem thầy như Trời, như Đất,,, nào ngờ thầy lại hỏi tôi câu này.

Khổng Tử chợt thẹn, bèn nói với Vô Chỉ;
Ta không nên nói thế. Xin mời vào giảng cho các học trò của ta.


Vô Chỉ lẳng lặng cúi đầu bỏ đi.

Không có nhận xét nào: