CHÂN THIỆN MỸ MẾN CHÀO CÁC BẠN ĐÃ GHÉ THĂM

Thứ Hai, 28 tháng 12, 2015

Lễ thánh gia – 34 đôi Kỷ niệm Ngọc, Kim, Ngân khánh Hôn phối (27.12.2015)Nguồn: http://www.chuacuuthe.com/2015/12/le-thanh-gia-34-doi-ky-niem-ngoc-kim-ngan-khanh-hon-phoi/

Lễ Thánh Gia
Thánh Lễ 17h Giáo Xứ ĐMHCG
tổ chức lễ Kim, Ngân, Ngọc Khánh Hôn Phối
cho 34 đôi trong Giáo Xứ

Không có nhận xét nào: