CHÂN THIỆN MỸ MẾN CHÀO CÁC BẠN ĐÃ GHÉ THĂM

Thứ Năm, 17 tháng 12, 2015

CHƯƠNG TRÌNH TĨNH TÂM MÙA VỌNG VÀ ĐẠI LỄ GIÁNG SINH 2015 – TẠI ĐỀN ĐỨC MẸ HẰNG CỨU GIÚP SÀI GÒN


Nguồn: http://www.trungtammucvudcct.com/web/hotnew.php?id=44
 
CHƯƠNG TRÌNH TĨNH TÂM MÙA VỌNG
VÀ ĐẠI LỄ GIÁNG SINH 2015 – TẠI ĐỀN ĐỨC MẸ HẰNG CỨU GIÚP SÀI GÒN
--oOo-- 
I/ CÁC KỲ TĨNH TÂM: Bắt đầu lúc 18 giờ 30
A/ Thiếu nhi: Các ngày 14, 15, 16/12/2015 (Thứ Hai, Thứ Ba và Thứ Tư)
- Cha giảng: Anphong Trần Ngọc Hướng, DCCT
B/ Người lớn: Các ngày 17, 18, 19/12/2015 (Thứ Năm, Thứ Sáu và Thứ Bảy)
- Cha giảng: Đaminh Nguyễn Đức Thông, DCCT
C/ Giới trẻ: Các ngày 21, 22, 23/12/2015 (Thứ Hai, Thứ Ba và Thứ Tư)
- Cha giảng: Gioakim Hà Ngọc Phú, DCCT
*Lưu ý: Các ngày tĩnh tâm tại Nhà Thờ sẽ không có thánh lễ tại các Xóm Giáo. Không có giờ Suy Tôn Thánh Thể vào tối Thứ Tư và Chầu Thánh Thể vào tối Thứ Năm trong tuần.
II/ LỄ GIÁNG SINH
A/ Ngày 24/12/2015 (Thứ Năm)
- 18 giờ 30: Lễ Vọng Giáng Sinh tại Nhà Thờ
19 giờ 30: Lễ Giáng Sinh tại Nhà Thờ ưu tiên cho Thiếu nhi
22 giờ 00: Thánh lễ Mừng Chúa Giáng Sinh đồng tế tại Lễ Đài
B/ NGÀY LỄ CHÍNH: 25/12/2015 (Thứ Sáu)
- Không có Thánh lễ 5 giờ sáng
Các giờ lễ khác như ngày Chúa Nhật
III/ GIẢI TỘI: Từ ngày 17/12 đến 24/12/2015, các Cha sẽ tăng cường ngồi tòa để giúp cộng đoàn dọn tâm hồn mừng Đại Lễ Giáng Sinh.
- Sáng từ 07 giờ 30 đến 10 giờ 30
Chiều 14 giờ 00 đến 17 giờ 00
*Xin quý cộng đoàn quan tâm tham dự.
T
TMV - DCCT
 

Không có nhận xét nào: