CHÂN THIỆN MỸ MẾN CHÀO CÁC BẠN ĐÃ GHÉ THĂM

Thứ Sáu, 18 tháng 12, 2015

17.12.2015 Tĩnh Tâm Mùa Vọng ngày 1
nguồn: http://www.chuacuuthe.com/2015/12/17-12-2015-tinh-tam-mua-vong-ngay-1/17.12.2015 Tĩnh Tâm Mùa Vọng ngày 117/12/2015 Tĩnh Tâm Mùa Vọng ngày 1
Lm Nguyễn Đức Thông DCCT
Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Sài Gòn

Không có nhận xét nào: