CHÂN THIỆN MỸ MẾN CHÀO CÁC BẠN ĐÃ GHÉ THĂM

Thứ Ba, 17 tháng 11, 2015

Giáo lý Sống Đạo 15.11.2015Linh mục Phó Xứ: Tô-ma A-qui-nô Phạm Phú Lộc
Giáo lý viên: Gioakim Phạm Văn Lượng
Học viên: Giuse Vũ Minh Hiếu
Giáo Xứ: Túc Trưng
Giáo Phận: Xuân Lộc
Ngày tháng năm sinh: 31.3.1983
Buổi học đầu tiên: 15.11.2015
*PVL hỗ trợ từ bài 30 đến 42, học trong 1 tuần 4 buổi, mỗi buổi 3 bài.

Không có nhận xét nào: