CHÂN THIỆN MỸ MẾN CHÀO CÁC BẠN ĐÃ GHÉ THĂM

Thứ Bảy, 10 tháng 10, 2015

CHÚA NHẬT XXVIII THƯỜNG NIÊN B 11/10/2015THÔNG BÁO
CHÚA NHẬT XXVIII THƯỜNG NIÊN B
11/10/2015
VPGX trân trọng thông báo:
1/ Thứ Ba 13/10/2015 trước Thánh lễ 18 giờ 00, có 30 phút học hỏi  về Lòng Chúa Thương Xót do Cha Đaminh Nguyễn Đức Thông hướng dẫn.
2/ Chương Trình Tam Nhật Mừng Lễ Thánh Giê-ra-đô – Tu Sĩ Dòng Chúa Cứu Thế         như sau:
Ngày 14/10/2015: Khai mạc Tam Nhật kính Thánh Giê-ra-đô
17g30: Cầu nguyện với Thánh Giê-ra-đô
18g00: Thánh lễ đồng tế
Đề tài: “Thánh Giê-ra-đô và tinh thần từ bỏ trong Đời Sống Thánh Hiến.”
Ngày 15/10/2015:
17g30: Cầu nguyện với Thánh Giê-ra-đô
18g00: Thánh lễ đồng tế - Trong Thánh lễ có chúc lành cho thai  phụ và các em ấu nhi.
Đề tài: “Thánh Giê-ra-đô và lòng yêu thương người nghèo.”
Ngày 16/10/2015:
17g30: Cầu nguyện với Thánh Giê-ra-đô
18g00: Thánh lễ đồng tế
Đề tài: “Thánh Giê-ra-đô và vai trò của Mẹ Maria trong cuộc đời.”
*Trong ba ngày Tam Nhật, tại các Nhà Nguyện không có Thánh lễ.
3/ Hành Hương Đức Mẹ Măng-đen.
Giáo Xứ sẽ tổ chức chuyến đi hành hương Đức Mẹ Măng-Đen tại Giáo phận Kontum và đi thăm các Giáo điểm truyền giáo của các Cha Dòng Chúa Cứu Thế tại Giáo phận.
-         Thời gian hành hương: từ ngày 20/11 đến ngày 23/11/2015
-         Kinh phí: 1.100.000 đ/người (bao gồm tiền xe, ăn và chỗ ở).
-         Đăng ký và đóng tiền: xin đăng ký và đóng tiền trực tiếp tại Văn Phòng Hội Đồng Mục Vụ  Giáo Xứ - giờ hành chánh vào tất cả các ngày trong tuần, trừ Thứ Hai.
-         Thời gian đăng ký: từ ngày 6/10/2015
-         Dự trù khởi hành: lúc 5 giờ 00 ngày 20/11/2015.
    Xin quí cộng đoàn xa gần tham dự - Nhờ lời chuyển cầu của Thánh Giêrađô, xin Thiên Chúa đổ muôn phúc lộc cho Dòng Chúa Cứu Thế cách riêng Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam, Quý Cha, Quý Thầy và hết thảy mọi người.

                                                                                                                                                    VPGX

Không có nhận xét nào: