CHÂN THIỆN MỸ MẾN CHÀO CÁC BẠN ĐÃ GHÉ THĂM

Thứ Bảy, 10 tháng 10, 2015

CHÚA NHẬT XXVIII THƯỜNG NIÊN – NĂM B (11/10/2015)                                                 LỜI NGUYỆN TÍN HỮU
CHÚA NHẬT XXVIII THƯỜNG NIÊN – NĂM B (11/10/2015) 
 (Mc 10,17-30)

        Chủ Tế: (Tùy nghi) Anh chị em thân mến! Thiên Chúa ban Đức Khôn Ngoan để con người biết lựa chọn và quyết định đi theo đường lối Chúa mời gọi mới được sống đời đời. Với tâm tình tri ân, chúng ta cùng chung lời cảm tạ Cha  và hiệp ý cầu xin: 

1/ Hội Thánh có sứ mạng dẫn đưa mọi người đến với Thiên Chúa để được đón nhận Tình Yêu và Sự Sống. Chúng ta cùng cầu nguyện xin Cha cho các vị Mục tử và mọi thành phần dân Chúa luôn khôn ngoan và đồng tâm nhất trí trong việc tuyên xưng và chia sẻ đức tin đã lãnh nhận.  

Chúng con nguyện xin Cha!      

2/ “Ai từ bỏ mọi sự vì Chúa và vì Tin Mừng, thì được lại gấp trăm, và được sự sống đời đời.”. Chúng ta cùng hiệp ý cầu xin Cha cho mọi người trong cộng đoàn luôn can đảm tuyên xưng và làm chứng cho niềm tin vào Đức Ki-tô trong mọi hoàn cảnh và mọi quyết định của mình.

     Chúng con nguyện xin Cha-!     

3/ Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới về Gia đình đang nhóm họp tại Rô-ma đến ngày 24/10. Chúng ta cùng cầu xin Cha cho các nghị phụ tham dự được tràn đầy ơn khôn ngoan để có những đóng góp thiết thực cho vấn đề gia đình mà Giáo Hội đang quan tâm. 

Chúng con nguyện xin Cha!

4/ Ngày 16 tháng 10, Giáo Xứ mừng mừng kính Thánh Giê-ra-đô, Tu sĩ Dòng Chúa Cứu Thế. Cộng đoàn cùng cầu xin qua Thánh Giê-ra-đô, ban ơn chữa lành cho các bệnh nhân, chúc lành cho những bà mẹ đang mang thai và các em thiếu nhi cùng những ai nhận thánh nhân làm bổn mạng.

Chúng con nguyện xin Cha!


Chủ Tế: (Tùy nghi) Lạy Cha, qua Đức Giê-su Ki-tô, Cha đã ban hạnh phúc đời đời cho chúng con. Xin Cha lắng nghe những ước nguyện chúng con dâng lên Cha, và giúp chúng con luôn vững bước trên đường dẫn đến sự sống. Chúng con cầu xin nhờ Đức Ki-tô, Chúa chúng con. Amen.

Không có nhận xét nào: