CHÂN THIỆN MỸ MẾN CHÀO CÁC BẠN ĐÃ GHÉ THĂM

Thứ Tư, 11 tháng 6, 2014

Lãnh nhận nhưng không thì hãy cho nhưng không.

"Các con đã lãnh nhận nhưng không thì hãy cho nhưng không." (Mt 10,8)

Tin Mừng Mt 10,7-13 là lời Chúa Giê-su sai các môn đệ đi loan báo Tin Mừng cho muôn thế hệ. Ki-tô hữu phải tiếp nối sứ vụ này, trong đó có tôi. Ơn gọi làm con Chúa, Chúa đã ban cho nhưng không, thì nay tôi cũng chia sẻ cho anh em tôi cách nhưng không.

Lạy Chúa là Đấng cứu độ trần gian, xin giúp con ý thức lệnh truyền của Chúa: Loan báo Tin Mừng cho những người xung quanh con, đặc biệt anh chị em lương dân với tinh thần phục vụ vô vị lợi, không đòi hỏi phải đáp trả. Xin ban Thánh Thần Chúa hoạt động trong con, để ơn cứu độ Chúa có hiệu quả nơi những người con tiếp xúc hằng ngày. Amen.

1 nhận xét:

Trang Chu nói...

Sự lãnh nhận vốn đã được cho không, khi loan tin vốn không thì họ luôn muốn CÓ , do vậy họ chẳng được gì.