CHÂN THIỆN MỸ MẾN CHÀO CÁC BẠN ĐÃ GHÉ THĂM

Thứ Ba, 10 tháng 6, 2014

Đèn tỏa sáng. Muối ướp mặn.

Các con là muối đất. Nếu muối đã lạt, người ta biết lấy gì mà ướp cho mặn lại? Muối đó không còn xử dụng vào việc chi nữa, chỉ còn ném ra ngoài cho người ta chà đạp lên nó. Các con là sự sáng thế gian. Một thành phố xây dựng trên núi, không thể che giấu được. 15 Và người ta cũng không thắp đèn rồi để dưới đáy thùng, nhưng đặt nó trên giá đèn, hầu soi sáng cho mọi người trong nhà. (Mt 5,13-14).

Lạy Chúa Giê-su, xin ban cho ngọn đèn đời con được tỏa sáng cho người, xin ban cho muối đời con mặn ướp cho đời. Chỉ có Chúa mới giúp được con, Chúa ơi! Amen.

Không có nhận xét nào: