CHÂN THIỆN MỸ MẾN CHÀO CÁC BẠN ĐÃ GHÉ THĂM

Thứ Ba, 27 tháng 5, 2014

Vai trò của Chúa Thánh Thần


"Khi Người đến, Người sẽ tố cáo thế gian về tội lỗi, về sự công chính và về án phạt." (Ga 16,8)

Không có nhận xét nào: