CHÂN THIỆN MỸ MẾN CHÀO CÁC BẠN ĐÃ GHÉ THĂM

Thứ Bảy, 17 tháng 5, 2014

LỜI NGUYỆN GIÁO DÂN CHÚA NHẬT V PHỤC SINH – NĂM A (18/05/2014)

LỜI NGUYỆN GIÁO DÂN
CHÚA NHẬT V PHỤC SINH – NĂM A (18/05/2014) 
(Ga 14,1-12)
Chủ tế: (Tùy nghi)
Anh chị em thân mến, Chúa Giêsu đã đến để chỉ đường và đi trước để chuẩn bị dẫn đưa chúng ta đến với Thiên Chúa Cha là nguồn mạch sự sống và mọi ơn lành. Chúng ta hãy tạ ơn Chúa và tin tưởng dâng lên Cha những lời nguyện xin:   

1.      “Chính Thầy là con đường, là sự thật và là sự sống.” Chúng ta cùng cầu xin Cha cho các vị Mục Tử trong Hội Thánh luôn đầy khôn ngoan và ơn Thánh Thần để qui tụ và hướng dẫn các Kitô hữu biết tin tưởng đi theo con đường mà Cha đã chọn để tìm kiếm sự sống đời đời.

Xướng: Chúng con nguyện xin Cha. – Đáp: Xin Cha nhậm lời chúng con.

2.     Chúa Giêsu nói: “Không ai đến được với Chúa Cha mà không qua Thầy.” Chúng ta cùng hiệu ý cầu xin Cha cho mọi người ngày nay biết tin nhận Đức Kitô là Đấng được Cha sai đến, để luôn trung thành và gắn bó với giáo huấn của Ngài.

Xướng: Chúng con nguyện xin Cha. – Đáp: Xin Cha nhậm lời chúng con.

3.     “Ai tin vào Thầy thì người đó cũng sẽ làm được những việc Thầy làm.” Chúng ta cùng cầu xin Cha cho mọi người trong cộng đoàn ngày càng trưởng thành trong đức tin, và biết thể hiện bằng một đời sống yêu thương và dấn thân phục vụ theo gương Con của Cha.

Xướng: Chúng con nguyện xin Cha. – Đáp: Xin Cha nhậm lời chúng con.

4.     Cộng đoàn cùng hiệp ý xin Cha thương đến tình hình ở biển Đông. Xin Cha cho mọi người dân Việt nam biết cùng chung tay góp phần bảo vệ tổ quốc, giữ gìn an ninh trật tự, đoàn kết giúp đỡ lẫn nhau.

Xướng: Chúng con nguyện xin Cha. – Đáp: Xin Cha nhậm lời chúng con.

 Chủ tế: (Tùy nghi)
Lạy Chúa Giêsu là Đường, là Sự Thật và là Sự Sống, xin nhậm lời chúng con cầu nguyện và ban ơn Thánh Thần giúp chúng con luôn vững bước trên đường đến với Thiên Chúa Cha. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời Amen.Không có nhận xét nào: