CHÂN THIỆN MỸ MẾN CHÀO CÁC BẠN ĐÃ GHÉ THĂM

Thứ Bảy, 17 tháng 5, 2014

Chúa Giê-su ở trong Chúa ChaThầy ở trong Chúa Cha và Chúa Cha ở trong Thầy (Ga 14,11).

Đạo Công Giáo là đạo mặc khải từ trời, từ Thiên Chúa. Chúa Giêsu, Ngôi Hai Thiên Chúa đã nhập thể làm người, chịu khổ nạn, vượt qua cõi chết để vinh quang phục sinh, và không hề chết nữa. Các môn đệ đã làm chứng về điều này. Và giờ đây, Chúa Giêsu lại mặc khải về Cha của Người, Ngôi Thứ Nhất trong Ba Ngôi Thiên Chúa, Đấng tạo thành vũ trụ vạn vật cùng muôn loài hữu hình cũng như vô hình. Chúa Giêsu ở trong Chúa Cha và ngược lại, còn môn đệ thì ở trong Chúa Giêsu, nghĩa là cũng được là kẻ thân tình với Thiên Chúa Cha. Hạnh phúc nào hơn!

Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã ban cho con được ở trong gia đình Thiên Chúa, được làm con của Cha. Chính Chúa đã dạy con cầu nguyện: “Lạy Cha chúng con ở trên trời…”. Xin cho con cảm nghiệm được tình Chúa yêu thương, mong cho con được sống cuộc sống vĩnh hằng trên thiên quốc như Chúa đã từng ban cho người trộm lành. Amen.

Không có nhận xét nào: