CHÂN THIỆN MỸ MẾN CHÀO CÁC BẠN ĐÃ GHÉ THĂM

Thứ Ba, 27 tháng 5, 2014

Chúa Thánh Thần làm chứng về Chúa Giê-su


"Đấng Thầy sẽ từ nơi Cha Thầy sai đến với các con, Người là Thần Chân lý bởi Cha mà ra, Người sẽ làm chứng về Thầy." (Ga 15,26)

Không có nhận xét nào: