CHÂN THIỆN MỸ MẾN CHÀO CÁC BẠN ĐÃ GHÉ THĂM

Thứ Sáu, 12 tháng 4, 2019

Thánh lễ an táng Cụ bà Têrêsa Lê Kim Tốt

Thánh lễ an táng Cụ bà Têrêsa Lê Kim Tốt tại Nhà Thờ GX.ĐMHCG.SG lúc 6 giờ ngày Thứ Sáu 12.4.2019
Chủ tế, giảng lễ: Cha Phêrô Đỗ Minh Trí CSsR
Không có nhận xét nào: