CHÂN THIỆN MỸ MẾN CHÀO CÁC BẠN ĐÃ GHÉ THĂM

Thứ Sáu, 26 tháng 4, 2019

Kỷ niệm 10 năm thành lập Hội Lòng Chúa Thương Xót GX.ĐMHCG.SG


Minh họa Ảnh phần 2: Tiệc Mừng tại Phòng Hiệp Nhất Lớn (sau Thánh lễ lúc 15 giờ Thứ Sáu 26.4.2019 tại Nhà Thờ GX.ĐMHCG.SG)

Phần 1: Thánh lễ (không ảnh minh họa)
Chủ tế: Linh mục Tô-ma A-qui-nô Phạm Phú Lộc CSsR, Linh hướng.
Giảng lễ: Linh mục Phao-lô Lưu Quang Bảo Vinh CSsR
Ý lực bài giảng: Công lý & Xót thương.
Diễn ý: Công lý phải chăng là phải bị trừng phạt nếu phạm tội, phải đền bù theo lẽ công bằng.
Nhưng tội nhân nếu biết mở lòng đón nhận Lòng Thương Xót của Chúa thì sẽ được thứ tha, sẽ được cứu như "người trộm lành" cùng chịu hình phạt thập giá với Chúa Giê-su.

 


 


 

Không có nhận xét nào: