CHÂN THIỆN MỸ MẾN CHÀO CÁC BẠN ĐÃ GHÉ THĂM

Thứ Tư, 7 tháng 2, 2018

Phóng sự ảnh Thánh lễ Tạ Ơn Tất Niên Xóm Giáo 6 - GXĐMHCG.SG 07.02.2018


Không có nhận xét nào: