CHÂN THIỆN MỸ MẾN CHÀO CÁC BẠN ĐÃ GHÉ THĂM

Thứ Bảy, 6 tháng 5, 2017

LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT IV PHỤC SINH CHÚA NHẬT CHÚA CHIÊN LÀNH 07/05/2017Lời Mời: (Chủ Tế tùy nghi)
Anh chị em thân mến. Đức Giê-su là Vị Mục Tử nhân lành, Người đã hy sinh mạng sống để cho đoàn chiên được sống và sống dồi dào. Trong tâm tình cảm tạ, chúng ta cùng sốt sắng nguyện xin:
1/ Dung mạo của Hội Thánh là dung mạo của một người chăn chiên có trách nhiệm chăm sóc đoàn chiên mà Vị Mục Tử nhân lành đã giao phó. Chúng ta hiệp lời cầu xin Cha cho các vị mục tử của chúng ta luôn hành động theo tinh thần Phúc Âm, hiền hòa trong cung cách đối xử và biết quên mình vì đoàn chiên Cha đã trao cho.
X. Chúng con nguyện xin Cha. Đ. Xin Cha nhậm lời chúng con.
2/ “Lúa chín đầy đồng mà thợ gặt thì ít”. Chúng ta hiệp lời cầu xin Cha cho có thêm nhiều thợ gặt lành nghề trên cánh đồng truyền giáo, dám vì Cha mà phục vụ anh em.
3/ Giáo Xứ hôm nay tràn ngập niềm vui, vì có 104 con em của chúng ta được rước Chúa lần đầu. Chúng ta hiệp lời cầu xin Cha cho các em biết yêu mến Chúa hơn, sốt sắng tham dự Thánh lễ và rước lễ mỗi ngày, cũng siêng năng đọc kinh tối sáng, cũng như không bao giờ bỏ học giáo lý.
4/ Hôm nay là ngày cầu nguyện cho ơn gọi linh mục và tu sĩ. Chúng ta hiệp lời cầu xin Cha cho cộng đoàn Giáo Xứ chúng ta có nhiều thanh niên nam nữ quảng đại đáp lại lời mời gọi của Cha, dấn thân trong đời sống tu trì, cũng như luôn sẵn sàng rộng rãi đóng góp vào việc đào tạo các linh mục và tu sĩ, bằng lời cầu nguyện cùng với việc nâng đỡ chủng viện và tu viện.
.
Lời Kết: (Chủ Tế tùy nghi)
Lạy Cha, không gì bất hạnh cho một cộng đoàn bằng việc thiếu vắng bóng dáng linh mục. Vì thế, xin Cha ban cho chúng con các linh mục mà mọi người cần đến: đó là những mục tử vừa sốt sắng phục vụ bàn thờ, vừa hăng say rao giảng Tin Mừng cứu độ. Chúng con cầu xin nhờ Đức Ki-tô, Chúa chúng con … Amen.


Không có nhận xét nào: