CHÂN THIỆN MỸ MẾN CHÀO CÁC BẠN ĐÃ GHÉ THĂM

Thứ Tư, 26 tháng 4, 2017

TUYỂN SINH LỚP ĐÀO TẠO CA TRƯỞNG CẤP I – KHÓA 32NHẠC SƯ GIUSE PHẠM ĐỨC HUYẾN


1.      Điều kiện: Phải biết Nhạc lý – Xướng âm.
2.      Thi tuyển: 17 giờ 00 Thứ Ba ngày 01 tháng 8 năm 2017 tại Phòng 1 – Lầu: 3 – Khu Hiệp Nhất A cạnh Nhà Sách Giáo Xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, sau Nhà Thờ.
3.      Khai giảng: 17 giờ Thứ Ba ngày 08 tháng 8 năm 2017.
4.      Giờ học: Thứ Ba hằng tuần từ 17 giờ đến 20 giờ 30.
5.      Không nhận thí sinh không thể theo hết các môn học trong chương trình 02 năm.
6.      Nhận và nộp đơn: Phòng Bảo vệ Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp tại cổng chính, 38 Kỳ Đồng – Phường 9 – Quận 3 từ 02.5.2017 đến 01.8.2017).
7.      Mỗi thí sinh nộp: 2 ảnh 3 x 4.

8.      Xin liên hệ: Nữ tu: Mến – ĐTDĐ: 0934766270 – 0909761193   

Chú thích: Đã đăng Kỳ 1 trên Báo Công Giáo và Dân Tộc số 2109 trang 47 Tuần lễ từ 09.6 đến 15.6.2017

Không có nhận xét nào: