CHÂN THIỆN MỸ MẾN CHÀO CÁC BẠN ĐÃ GHÉ THĂM

Thứ Năm, 27 tháng 4, 2017

SỨC MẠNH KỲ DIỆU CỦA LỜI CHÚA VÀ THÁNH THỂ


CHẦU THÁNH THỂ
Thứ Năm 27.4.2017
Tin Mừng Chúa Nhật III Phục Sinh A - Lc 24, 13-35

SỨC MẠNH KỲ DIỆU CỦA LỜI CHÚA VÀ THÁNH THỂ

I/ BẮT ĐẦU GIỜ CHẦU
Kính mời cộng đoàn quỳ, chúng ta bắt đầu giờ Chầu Thánh Thể. Xin cộng đoàn hiệp ý cầu nguyện và xin ơn Thánh Thần.
Lời nguyện mở đầu (Quỳ)
Nguyện xin Chúa Thánh Thần ngự đến giúp chúng con gặp gỡ thân tình với Chúa Giê-su Phục Sinh, nhận ra Người luôn đồng hành với chúng con trong cuộc sống nhiều khó khăn, vất vả hôm nay.
Hát: Lạy Chúa Thánh Thần – Cung D – ĐK  + PK1 + ĐK (Sách hát Chầu trang 23) trong khi Linh mục Chủ sự kiệu Mình Thánh Chúa từ Nhà Tạm ra giữa bàn thờ.
Hát: Thờ lạy Chúa – Cung D – ĐK + PK1 + ĐK (Sách hát Chầu trang 31) sau khi Linh mục chủ sự đặt Mình Thánh Chúa xong.

II/ TIN MỪNG
*Mời cộng đoàn đứng. Chúng ta lắng nghe Lời Chúa. (Một người đọc Tin Mừng Lc 24, 13 – 35)
Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo Thánh Luca
Vào ngày thứ nhất trong tuần, có hai người trong nhóm môn đệ đi đến một làng kia tên là Em-mau, cách Giê-ru-sa-lem chừng mười một cây số. Họ trò chuyện với nhau về tất cả những sự việc mới xảy ra. Đang lúc họ trò chuyện và bàn tán, thì chính Đức Giê-su tiến đến gần và cùng đi với họ. Nhưng mắt họ còn bị ngăn cản, không nhận ra Người. Người hỏi họ: "Các anh vừa đi vừa trao đổi với nhau về chuyện gì vậy? " Họ dừng lại, vẻ mặt buồn rầu.
Một trong hai người tên là Cơ-lê-ô-pát trả lời: "Chắc ông là người duy nhất trú ngụ tại Giê-ru-sa-lem mà không hay biết những chuyện đã xảy ra trong thành mấy bữa nay."Đức Giê-su hỏi: "Chuyện gì vậy? " Họ thưa: "Chuyện ông Giê-su Na-da-rét. Người là một ngôn sứ đầy uy thế trong việc làm cũng như lời nói trước mặt Thiên Chúa và toàn dân. Thế mà các thượng tế và thủ lãnh của chúng ta đã nộp Người để Người bị án tử hình, và đã đóng đinh Người vào thập giá. Phần chúng tôi, trước đây vẫn hy vọng rằng chính Người là Đấng sẽ cứu chuộc Ít-ra-en. Hơn nữa, những việc ấy xảy ra đến nay là ngày thứ ba rồi. Thật ra, cũng có mấy người đàn bà trong nhóm chúng tôi đã làm chúng tôi kinh ngạc. Các bà ấy ra mộ hồi sáng sớm, không thấy xác Người đâu cả, về còn nói là đã thấy thiên thần hiện ra bảo rằng Người vẫn sống. Vài người trong nhóm chúng tôi đã ra mộ, và thấy sự việc y như các bà ấy nói; còn chính Người thì họ không thấy."
Bấy giờ Đức Giê-su nói với hai ông rằng: "Các anh chẳng hiểu gì cả! Lòng trí các anh thật là chậm tin vào lời các ngôn sứ! Nào Đấng Ki-tô lại chẳng phải chịu khổ hình như thế, rồi mới vào trong vinh quang của Người sao? Rồi bắt đầu từ ông Mô-sê và tất cả các ngôn sứ, Người giải thích cho hai ông những gì liên quan đến Người trong tất cả Sách Thánh.
Khi gần tới làng họ muốn đến, Đức Giê-su làm như còn phải đi xa hơn nữa. Họ nài ép Người rằng: "Mời ông ở lại với chúng tôi, vì trời đã xế chiều, và ngày sắp tàn." Bấy giờ Người mới vào và ở lại với họ. Khi đồng bàn với họ, Người cầm lấy bánh, dâng lời chúc tụng, và bẻ ra trao cho họ. Mắt họ liền mở ra và họ nhận ra Người, nhưng Người lại biến mất. Họ mới bảo nhau: "Dọc đường, khi Người nói chuyện và giải thích Kinh Thánh cho chúng ta, lòng chúng ta đã chẳng bừng cháy lên sao? "
Ngay lúc ấy, họ đứng dậy, quay trở lại Giê-ru-sa-lem, gặp Nhóm Mười Một và các bạn hữu đang tụ họp tại đó. Những người này bảo hai ông: "Chúa trỗi dậy thật rồi, và đã hiện ra với ông Si-môn". Còn hai ông thì thuật lại những gì đã xảy ra dọc đường và việc mình đã nhận ra Chúa thế nào khi Người bẻ bánh.
Xướng: Ðó là lời Chúa – Đáp: Lạy Chúa Ki-tô ngợi khen Chúa.
 *Mời cộng đoàn ngồi.
Hát (sau bài Tin Mừng, trước Suy Niệm): Trên đường Emmau – Cung A –  ĐK – PK1 – ĐK

III/ SUY NIỆM
 (Phần này có 2 đoạn, có thể hai người, mỗi người đọc một đoạn hoặc một người đọc cả hai đoạn)
(Đoạn 1)
Ngay sau biến cố Chúa Giê-su bị người Do-thái giết chết, tất cả các môn đệ đều hoang mang, lo sợ, mất hướng. Cụ thể, Tin Mừng chúng ta vừa nghe thuật lại: Có hai môn đệ đã chán nản, bỏ cuộc. Họ đã bỏ Giêrusalem để về làng quê sinh sống. Trên đường Emmau. Đức Giêsu đến đồng hành với họ, giải thích Kinh Thánh cho họ, lòng của họ đã bừng lên, nhưng mắt họ vẫn còn bị che khuất nên không nhận ra Người.
Lạy Chúa Giê-su Thánh Thể, chúng con đây cũng chẳng khác gì hai môn đệ trên đường Emmau. Trong cuộc sống lòng tin, chúng con cũng đã nhiều lúc hoang mang, lo sợ, mất hướng đi khi gặp biết bao khó khăn, thử thách trên đường đời. Mắt chúng con tuy mở ra đó nhưng chẳng hề thấy Chúa đâu để lòng tin chúng con được củng cố, tai chúng con mở ra đó nhưng chẳng hề nghe được  lời Chúa hướng dẫn để sống theo lời Ngài. Chúng con đã sống u mê trong tối tăm, tội lỗi, đã ngụp lặn trong danh lợi của thế gian mà không biết rằng, Chúa vẫn đồng hành với chúng con như xưa kia Chúa đã đồng hành với hai môn đệ trên đường Emmau.
Hát: Trên đường Emmau ĐK – PK2 - ĐK
(Đoạn 2)
Trình thuật Tin Mừng Luca kể tiếp:
Khi gần tới làng họ muốn đến, Ðức Giêsu làm như còn phải đi xa hơn nữa. Họ nài ép Người ở lại với họ, vì trời đã xế chiều, và ngày sắp tàn. Người đồng ý, vào ở lại với họ. Khi đồng bàn với họ, Người cầm lấy bánh, dâng lời chúc tụng, và bẻ ra cho họ. Khi ấy, mắt họ liền mở ra và nhận ra Người nhưng Người lại biến mất. 
Họ lập tức đứng dậy quay trở lại Giêrusalem, gặp nhóm mười một và các bạn hữu đang tụ tập tại đó.
Lạy Chúa Giê-su Thánh Thể, Thánh Thể chính là mầu nhiệm tình thương của Ngài đã mở mắt các môn đệ, giúp các ông đủ sức đứng dậy mà quay về Giêrusalem, hòa nhập vào Giáo Hội tiên khởi Ngài đã thiết lập để tiếp tục làm chứng Chúa đã Phục Sinh để cứu độ nhân loại mọi nơi mọi thời.
Hát: Trên đường Emmau ĐK – PK3 – ĐK      

IV/ Cầu Nguyện với Chúa Giê-su Thánh Thể: (Hai người đọc, mỗi người đọc 2 câu / hoặc theo sự sắp xếp khác tùy ý) (Cộng đoàn vẫn ngồi)
1/ Lạy Chúa Giê-su Thánh Thể, Thánh lễ chính là nơi chúng con họp mặt cùng nhau để tham dự bàn tiệc Lời Chúa và bàn tiệc Thánh Thể. Xin cho mỗi người chúng con siêng năng tham dự Thánh lễ cách sốt sắng để ngày càng hiểu và yêu mến Chúa nhiều hơn, để ngày càng hiệp thông với Giáo Hội, với những người cùng niềm tin vào Chúa Phục Sinh.
Hát: Giờ đây hạnh phúc độc nhất đời con. Êm đềm Chúa nhìn hạnh phúc nào hơn.
       Lòng con ngây ngất tin Chúa yêu Chúa. Trong tình Chúa yêu con phó dâng tâm hồn. 
2/ Lạy Chúa Giê-su Thánh Thể, ngoài Thánh lễ, việc đọc Kinh Thánh, cầu nguyện với Lời Chúa mỗi ngày, hoặc thăm viếng, chuyện trò thân mật với Chúa nơi Nhà Tạm sẽ giúp chúng con sống trong Chúa và Chúa sống trong chúng con. Thật không hạnh phúc nào hơn.
Hát: Giờ đây hạnh phúc độc nhất đời con. Êm đềm Chúa nhìn hạnh phúc nào hơn.
       Lòng con ngây ngất tin Chúa yêu Chúa. Trong tình Chúa yêu con phó dâng tâm hồn. 
3/ Lạy Chúa Giê-su Thánh Thể, xin Chúa hãy là Thầy dạy, là người bạn thân tình đồng hành, chia sẻ vui buồn với chúng con trong cuộc sống hoặc qua những trang Thánh Kinh, xin cho lòng chúng con luôn được ấm áp tình Chúa như xưa kia Ngài đã đồng hành, giải thích Thánh Kinh, hâm nóng bầu nhiệt huyết cho hai môn đệ trên đường Emmau.
Hát: Giờ đây hạnh phúc độc nhất đời con. Êm đềm Chúa nhìn hạnh phúc nào hơn.
       Lòng con ngây ngất tin Chúa yêu Chúa. Trong tình Chúa yêu con phó dâng tâm hồn. 
4/ Lạy Chúa Giê-su Thánh Thể, xin Lời Chúa và Thánh Thể Chúa giúp chúng con mạnh mẽ đứng lên khi vấp ngã, khi gặp gian nan thử thách để trở về Giêrusalem, trở về Đền Thờ Chúa ngự cùng với Hội Thánh tôn vinh, thờ phượng Chúa, đồng thời can đảm, mạnh mẽ đi vào cuộc sống của bản thân để làm chứng Chúa Phục Sinh cho những người sống chung quanh chúng con, đặc biệt những người còn thờ ơ nguội lạnh, những người chưa nhận biết Chúa, những người muốn loại trừ Chúa ra khỏi thế giới này.
Hát: Giờ đây hạnh phúc độc nhất đời con. Êm đềm Chúa nhìn hạnh phúc nào hơn.
        Lòng con ngây ngất tin Chúa yêu Chúa. Trong tình Chúa yêu con phó dâng tâm hồn. 

V/  LỜI NGUYỆN CỘNG ĐOÀN (Mời cộng đoàn đứng)
Người hướng dẫn: Cộng đoàn thân mến! Sự hiện diện của Chúa Giêsu Phục Sinh trên đường Em-mau với hai môn đệ đã đem đến cho con người sức mạnh và niềm tin. Trong tâm tình ngợi khen - cảm tạ, chúng ta tha thiết dâng lời nguyện xin:   
1.     Hội Thánh tôn kính Lời Chúa ngang với Mình Máu Thánh Chúa, và không ngừng kêu gọi con cái mình siêng năng học hỏi Lời Chúa. Chúng ta cùng cầu xin cho mỗi người Ki-tô hữu ý thức được tầm quan trọng của Lời Chúa trong đời sống đức tin của mình.
Xướng: Chúng con nguyện xin Chúa. – Đáp: Xin Chúa nhậm lời chúng con.
2.     Hai môn đệ nài xin: “Mời ông ở lại với chúng tôi, vì trời đã về chiều, và ngày sắp tàn”. Chúng ta cùng cầu xin cho các gia đình Công Giáo biết chọn Chúa làm chủ gia đình mình, luôn dành thời gian để suy niệm Lời Chúa và cầu nguyện chung với nhau.
Xướng: Chúng con nguyện xin Chúa. – Đáp: Xin Chúa nhậm lời chúng con.
3.     Mắt hai môn đệ sáng ra và nhận ra Chúa khi Người bẻ bánh. Chúng ta cùng cầu xin cho mỗi người trong cộng đoàn chúng ta, khi đã nhận ra Đức Giêsu cũng biết chia sẻ cơm áo cho tha nhân, đặc biệt những người nghèo đói, và trở nên dấu chỉ sự hiện diện của Người qua việc phục vụ anh chị em.
Xướng: Chúng con nguyện xin Chúa. – Đáp: Xin Chúa nhậm lời chúng con.
4.    Trong đời sống hằng ngày, có biết bao người chán nản và tuyệt vọng vì gặp quá nhiều đau khổ. Chúng ta cùng cầu xin cho những anh chị em đang gặp thử thách gian nan một niềm tin sắt đá, một niềm cậy trông vững bền vào tình thương và sự quan phòng của Chúa.  
Xướng: Chúng con nguyện xin Chúa. – Đáp: Xin Chúa nhậm lời chúng con.
 Người hướng dẫn: Lạy Chúa Giêsu Phục Sinh là Đấng luôn hiện diện và đồng hành với Hội Thánh cũng như với mỗi người chúng con. Xin nhậm lời chúng con cầu nguyện và gia tăng đức tin cùng sức mạnh, giúp chúng con can đảm loan báo Tin Mừng Phục Sinh của Chúa cho mọi người. Chúa là Đấng hằng sống và hiển trị muôn đời Amen.
*Mời cộng đoàn quỳ.
Hát: “Ta hãy khẩn cầu cho Đức Giáo Hoàng…” (Nguyễn Hữu)
Linh mục Chủ sự đọc Lời Nguyện 1.
Hát: Lương thực của con – Cung Dm - D. (Hát câu 1 và 2 / Sách Tán tụng Chúa tập 2 trang 288)            
Xướng: Chúa đã ban bánh bởi trời cho nhân loại – Đáp: Bánh có đủ mọi mùi thơm ngon.
Linh mục Chủ sự đọc Lời Nguyện 2.
Phép lành Thánh Thể.

VI/ KẾT THÚC
Hát: Chút tình con thơ – Cung F. (Hát PK1 – ĐK – PK2 – ĐK Sách hát Chầu trang 63)  
Chủ sự: Giờ Chầu Thánh Thể đến đây đã kết thúc. Kính chúc Cộng đoàn ra về bình an và ngủ ngon giấc đêm nay.

Gioakim Phạm Văn Lượng – Xóm Giáo 5.

Tham khảo: Suy niệm của Lm Thiện Duy        

Không có nhận xét nào: