CHÂN THIỆN MỸ MẾN CHÀO CÁC BẠN ĐÃ GHÉ THĂM

Thứ Bảy, 1 tháng 4, 2017

LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT V MÙA CHAY “A” (02/04/2017) (Ga 11,1-45)Lời mở: Chủ tế (tùy nghi)
 Anh chị em thân mến!
Chúa Giê-su Ki-tô là Con Thiên Chúa hằng sống. Ai tin vào Người dẫn thì dù có chết cũng sẽ được sống, và ai sống mà tin vào Người thì sẽ không phải chết bao giờ. Trong niềm tin tưởng đó, chúng ta cùng dâng lời cầu xin:
 1/ Hội Thánh là Nhiệm Thể của Chúa Ki-tô hằng sống. Chúng ta cùng cầu xin cho các chi thể của Hội Thánh, luôn được dồi dào sự sống của Chúa Ki-tô, và mãi mãi gắn bó với nguồn mạch sự sống thiên linh ấy, để đem lại cho nhân loại nguồn sống chân thật của Thiên Chúa.
 Xướng: Chúng con nguyện xin Cha!  - Đáp: Xin Cha nhậm lời chúng con.
2/ Nhiều người đang sống một cuộc sống không có cùng đích. Chúng ta cùng cầu xin cho những anh chị em đó biết đặt niềm tin vào Chúa Ki-tô, biết định hướng vào sự sống đời sau, để cuộc đời của họ được biến đổi nên tốt và có ý nghĩa hơn.
 Xướng: Chúng con nguyện xin Cha!  - Đáp: Xin Cha nhậm lời chúng con.    
3/ Chúa Giê-su Ki-tô là Đấng hằng sống, đã chịu chết để ban sự sống cho nhân loại. Chúng ta cùng cầu xin cho các anh chị em đau khổ, bệnh tật, biết hiệp thông với Người trong mầu nhiệm Tử Nạn, để cùng được phục sinh với Người trong vinh quang.

Xướng: Chúng con nguyện xin Cha!  - Đáp: Xin Cha nhậm lời chúng con.    
 4/ “Ta là sự sống lại và là sự sống”. Chúng ta cùng cầu xin cho mọi người trong cộng đoàn chúng ta, biết tôn trọng sự sống linh hồn và thân xác, đặc biệt yêu thương nâng đỡ các bà mẹ bị bỏ rơi, quan tâm giữ gìn mạng sống các thai nhi, chăm sóc trợ giúp các trẻ em bất hạnh.
 Xướng: Chúng con nguyện xin Cha!  - Đáp: Xin Cha nhậm lời chúng con.
Lời kết: Chủ tế (tùy nghi)


Lạy Cha toàn năng, vì yêu thương nhân loại mà con Cha đã chịu khổ hình thập giá. Xin Cha ban ơn trợ giúp để chúng con biết noi gương Người mà hết lòng yêu thương anh chị em chúng con. Chúng con cầu xin nhờ Đức Ki-tô Chúa chúng con… Amen.

Không có nhận xét nào: