CHÂN THIỆN MỸ MẾN CHÀO CÁC BẠN ĐÃ GHÉ THĂM

Thứ Tư, 22 tháng 3, 2017

Xóm Giáo 5 GX.ĐMHCG.SG tĩnh tâm mừng bổn mạng 22.3.2017


22.3.2017
Tại Nguyện Đường Đức Mẹ Truyền Tin thuộc Giáo Xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Saigon lúc 18 giờ 30, Cộng Đoàn Xóm Giáo 5 tĩnh tâm chuẩn bị Mừng Bổn Mạng.
Chủ tế và giảng lễ: Cha Giuse Maria Lê Thanh Thiện Đạt CSsR.


Lời cảm ơn của vị đại diện Xóm 5:
Cộng đoàn chúng con hết lòng cảm ơn Cha đã đến giúp chúng con sống đời sống lòng tin, giữ Lời Chúa và luật lệ của Người.
Xưa kia,  Mẹ Maria được thiên sứ truyền tin, Mẹ sống kết hợp với Chúa và thực hành Lời Chúa cho đến khi đứng dưới chân Thập Giá chỉ trong hai tiếng Xin Vâng.
Trong niềm tin và niềm vui Mẹ loan truyền cho mọi người chung quanh, xin Cha cũng cầu nguyện cho Cộng đoàn nhỏ bé của chúng con biết sống theo gương Mẹ như chúng con đã chọn Mẹ Truyền Tin làm bổn mạng. Thay mặt Xóm Giáo, kính mời Cha đến hiệp dâng Thánh lễ Tạ ơn mừng bổn mạng vào Thứ Sáu 24.3.2017 tại Nguyện Đường thân thương này.
Một lần nữa, xin hết lòng cảm ơn Cha.


Minh họa:

Không có nhận xét nào: