CHÂN THIỆN MỸ MẾN CHÀO CÁC BẠN ĐÃ GHÉ THĂM

Thứ Hai, 20 tháng 3, 2017

LỜI NGUYỆN TÍN HỮU LỄ THÁNH GIUSE (20/3/2017)Lời mở: Chủ tế (tùy nghi)
 Anh chị em thân mến!
Thiên Chúa đã dùng Thánh Giu-se như cột trụ của gia đình Na-da-rét, nhưng con người của  Thánh Giuse luôn khiêm nhường, âm thầm, trầm lặng. Đức tính trầm lặng nói lên sự chín chắn, khôn ngoan, trung tín nhất là sự thánh thiện tuyệt đối của Ngài, khiến Thiên Chúa hết lòng yêu mến. Tin tưởng vào sự bảo trợ của Ngài, chúng ta cùng dâng lời nguyện xin:

 1/ Hội Thánh luôn mời gọi các Ki-tô hữu, đặc biệt là các người cha trong gia đình, xem Thánh Giuse là một gia trưởng gương mẫu về mọi mặt, và cố gắng noi gương Người. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho các người cha trong gia đình, biết cố gắng sống trọn vẹn những gì Hội Thánh dạy.

 Xướng: Chúng con nguyện xin Cha!  - Đáp: Xin Cha nhậm lời chúng con.

 2/ Thánh Giuse luôn lao động cần cù để nuôi dưỡng Thánh Gia, cũng như để làm tròn thánh ý Cha. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho mọi người đang sống trên trái đất này, biết dùng lao động trí óc và chân tay mà thực hiện ý Cha, làm làm chủ vũ trụ thiên nhiên Cha đã dựng nên.

 Xướng: Chúng con nguyện xin Cha!  - Đáp: Xin Cha nhậm lời chúng con.    

3/ Mừng lễ Thánh Giu-se,  chúng ta hiệp lời cầu xin cho Giáo Hội Việt Nam – Dòng Chúa Cứu Thế Sài-gòn – Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, cũng như quí Cha, quí Thầy, quí ông anh tràn ngập ơn thánh nhân ngày bổn mạng. .

Xướng: Chúng con nguyện xin Cha!  - Đáp: Xin Cha nhậm lời chúng con.    

 4/ Đường lối của Cha khác xa với những suy nghĩ tầm thường của loài người. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho cộng đoàn Giáo Xứ chúng ta biết noi gương Thánh Giuse, luôn vâng theo thánh ý Cha.

 Lời kết: Chủ tế (tùy nghi)

Lạy Cha, Cha cho Thánh Giuse làm bạn với Đức Maria, để Ngài làm Đấng bảo vệ cho Con Cha. Xin cho những lời cầu nguyện của chúng con được Cha chấp nhận, để chúng con cũng xứng đáng là người loan báo Con Cha cho thế giới. Chúng con cầu xin nhờ Đức Ki-tô Chúa chúng con… Amen.


Không có nhận xét nào: